Skip
Proizvođač u usevu kukuruza

Dvojac koji sigurno POBEĐUJE KOROV u KUKURUZU – Coltrane® + Nicogan®

Kada želimo da se rešimo korova u kukuruzu brzo i efikasno jedno od najboljih rešenja dokazanih u praksi su herbicidi Coltrane® i Nicogan® kompanije Adama. Kako deluju i kada se primenjuju saznaćete u narednim redovima.
Proizvođač u usevu kukuruza

Coltrane® za širokolisne korove - primena od 2. do 9. lista

Coltrane® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Sadrži dve aktivne materije, dikambu (120 g/l) i mezotrion (50 g/l) što preparatu omogućava dvostruko delovanje na širok spektar širokolisnih korovskih biljaka. 

Herbicid Coltrane® brzo i efikasno suzbija ekonomski najznačajnije širokolisne korove u usevu kukuruza kao što su štir, pomoćnica, čičak, divlja rotkva, divlji broć, kostriš, ladolež, lipca teofrastova, njivski vijušac, obična gorčika, obični dvornik i mnogi drugi.

Aktivna materija dikamba ostvaruje veoma brzo delovanje. U roku od samo nekoliko sati nakon primene može se primetiti uvenuće korovskih biljaka na parceli. Aktivna materija mezotrion pojačava početno folijarno delovanje na već iznikle korove i rezidualno deluje preko zemljišta sprečavajući nicanje novih širokolisnih korova u narednih mesec dana.

Osim što suzbija već iznikle korove, Coltrane®, zahvaljujući delovanju mezotriona, ne dozvoljava nicanje novih korovskih biljaka u narednih 30 dana.

Primena herbicida Coltrane®:

  • Za jednokratni tretman preporuka je upotreba količine od 2 l/ha. 
  • U dvokratnoj primeni (split aplikaciji), prvi tretman se obavlja u fazi od drugog do šestog lista u količini od 1,2 l/ha, a drugi tretman od šestog do devetog lista u količini od 0,8 l/ ha.

Nakon primene preparata Coltrane®, na istoj parceli naredni usev može odmah da bude kukuruz, a na jesen strna žita ili uljana repica, uz prethodnu duboku obradu zemljišta. Na proleće nije preporučljivo sejati šećernu repu, grašak, spanać, pasulj.

 

Nicogan® - uspešan u suzbijanju velikog broja korova

Nicogan® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu kukuruza, može se bezbedno primeniti od 2. do 8. lista kukuruza, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova.

Uspešno suzbija veliki broj korova kao što su samonikli suncokret, obična tatula, divlji sirak, divlji sirak iz semena, obična pomoćnica, poponac njivski, korovski proso, palamida njivska, obična pepeljuga, gorčika, gorušica poljska, ladolež, muhar i mnogi drugi.

Efikasnost herbicida Nicogan® je već dokazana u praksi. Sadrži aktivnu materiju nikosulfuron (40 g/l) i OD formulaciju – koncentrovana uljna disperzija. Preparat se brzo apsorbuje kroz kutikulu lista i translocira od lista do ostalih organa korovskih biljaka, što za rezultat ima brže početno delovanje na korove.

Način primene

Nicogan® može bezbedno da se primeni od drugog do osmog lista kukuruza, a za pun efekat preporuka je upotreba količine od 1,25 l/ha. 

Može da se primeni i u split aplikaciji (dva tretmana). U tom slučaju, u prvom tretmanu se primenjuje u količini od 0,75 l/ha, a u drugom tretmanu 0,50 l/ha. 

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama