Skip
Jabuka

Uspešno obavite proređivanje plodova jabuka sa Brevis SMART tehnologijom

Savremena proizvodnja jabuka je nezamisliva bez proređivanja plodova, kako u intenzivnim tako i u ekstenzivnim zasadima ova mera zauzima sve značajnije mesto.
Jabuka

Koji su to efekti proređivanja plodova?

Kao prvo tu je otklanjanje alternacije u rodnosti, stimulisanje boljeg formiranja cvetnih pupoljaka za narednu godinu, povećanje udela krupnih plodova, a samim tim i veći udeo plodova prve klase pa je i cena takvih plodova veća“, govori dipl. inž. Dejan Šošić iz ADAME.

Utiče na bolju obojenost plodova, takvi plodovi su čvršći i lakše se čuvaju, zbog manjeg broja plodova berba je jeftinija, olakšana je zaštita naročito od bolesti i štetnih insekata, a prevashodno od jabukinog smotavca kao prouzrokovača najvećih šteta na plodu jabuke.

Koji su to načini prorede?

Prvo imamo mehaničku proredu, ona se uglavnom odnosi na uklanjanje cvetova i sprovodi se u nekim zemljama EU, zahteva uniformne zasade, relativno skupe mašine i u našoj zemlji takva vrsta prorede nije rađena“, dodaje Šošić.

Postoji i ručno proređivanje, ono je svakako najbolje, ali zahteva stručnu radnu snagu, koje je sve manje. Veliki broj radnih sati po hektaru, nekada dostgne i do 160 radnih sati i uzrokuje visoku cenu proređivanja koja može biti i više hiljada evra po hektaru.

Na kraju, tu je hemijska proreda koja zauzima sve više mesta, a razlozi su mali utrošak radnih sati po hektaru pa je samim tim i cena prihvatljivija. Međutim, zbog rizika koji hemijska proreda nosi, a to je da li će biti previše ili premalo proređenih plodova, ovakva vrsta prorede zahteva mnogo znanja.

ADAMA predstavlja sredstvo za proređivanje jabuka koje se zove Brevis®. Način delovanja ovog preparata je taj da izaziva energetsku neravnotežu stabla na taj način što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze, pa samim tim dolazi do slabije produkcije energije i pada nivo ugljenih hidrata u mladim plodovima koji kasnije bivaju odbačeni“, objašnjava Šošić.

Prvi vidljivi simptomi su u promeni boje peteljke, plodovi zaostaju u porastu i razvoju i posle 12 do 14 dana dolazi do njihovog opadanja.

Koje su to prednosti prorede preparatom Brevis® u odnosu na druge poređivače?

Pored ovih opštih prednosti, preparat Brevis® se primenjuje na već formirane plodove veličine 6 - 18 mm pa je samim tim prošla opasnost od poznih prolećnih mrazeva. Zbog svog specifičnog delovanja koje se razlikuje od hormonskih preparata, Brevis® je manje zavistan od uticaja temperature.

Optimalna temperatura za primenu preparata Brevis® se kreće od preko 15 do 25 stepeni celzijusa. Međutim, ukoliko su temperature ispod 15°C delovanje Brevisa® će biti nešto umanjeno, dok delovanje drugih hormonskih preparata će biti izostavljeno.

Na temperaturama preko 30°C takođe delovanje Brevisa® biće umanjeno, ali delovanje drugih hormonskih preparata dovešće do prejakog proređivanja.

Brevis® pouzdanije proređuje sorte koje se hemijski teže proređuju, kod sorti zlatni delišes i gala utiče na povećanje krupnoće ploda. Nema negativnog uticaja na cvetanje u narednoj godini, nema negativnog uticaja na prirodne neprijatelje insekata odnosno predatorske grinje i stenice, smanjuje mrežavost plodova, utiče na bolji kvalitet plodova, boju i ukus. Kao takvi plodovi se duže čuvaju“, napominje Šošić.

S obzirom da je primena Brevisa® kompleksna mera, postoje neki faktori koji utiču na jače ili slabije delovanje Brevisa®.

Faktori koji pojačavaju delovanje Brevisa® su:

  • nepovoljni uslovi za razvoj stabla pre primene proređivanja, ima manje hrane i nepovoljni uslovi za fotosintezu;
  • visoke noćne temerature gde je jaka razgradnja asimilata i povećano disanje;
  • vlažnost vazduha preko 95%;
  • dug period oblačnog vremena u vreme proređivanja;
  • prisutnost protivgradne mreže;
  • slabija oplodnja;
  • bujna stabla (stabla koja su prethodne godine prerodila i stabla koja obilno cvetaju).

Uzimajući u obzir sve ove faktore, stručni tim ADAME je u proces proređivanja plodova Brevisom® implementirao Brevis smart tehnologiju.

Ova tehnologija sadrži u sebi aplikaciju koja se može primeniti na svakom voćnjaku pojedinačno. Od parametara koje aplikacija koristi su GPS koordinate voćnjaka na osnovu kojih aplikacija uzima u obzir klimatske uslove (dnevne i noćne temerature, vlažnost vazduha, količinu padavina, insolaciju, sedam dana pre i sedam dana posle primene Brevisa®)“.

Drugi parametar je starost zasada, treći je sortiment jer različite sorte se lakše ili teže proređuju pa i količina preparata Brevis® za njih je različita po hektaru.

Obilnost cvetanja, okvirni datum očekivane berbe, veličina centralnog plodića u momentu primene, tačan datum tretiranja, na osnovu svih ovih parametara, aplikacija nam daje odgovor da li možemo pristupiti proređivanju u očekivanom datumu na očekivanoj veličini centralnog plodića ili je možda najbolje sačekati bolji momenat za proredu, koji će nam aplikacija dati“, navodi Šošić.

Poštovani proizvođači, pozivamo vas da se javite ADAMA stručnom timu kako bi vas uvrstili u Brevis smart tehnologiju i kako bi zajednički došli do bezbednog i očekivanog kvaliteta proređivanja plodova u vašim zasadima jabuke. Više informacija na ovom LINKU.