Skip
Regulatori rasta

Brevis®

Brevis® je sredstvo za proređivanje plodova jabuke.

Ilustracija proizvoda Brevis

Opšti podaci

Prednosti primene preparata Brevis® kod proređivanja plodova jabuke

 • Suprotno od hormona, na delovanje Brevis®-a manje utiču niske temperature. Delovanje će biti usporeno na temperaturama ispod <15°C, ali ne i limitirano. Ako se primenjuje na temperaturama iznad 25°C, tretirati u večernjim satima. Na visokim temperturama kod Brevis®-a, nema izostanka efekta primene ili preteranog proređivanja kao kod drugih proređivača.
 • Bolje i pouzadnije proređuje i sorte koje se teže hemijski proređuju
 • Kod Zlatnog Delišesa i Gale utiče i na povećavanje krupnoće ploda
 • Nema negativnog efekta na cvetanje u narednoj vegetaciji
 • Nema negativnog efekta na prirodne neprijatelje (predatorske grinje (Typhlodromus pyri), predatorske stenice (Anthocoris nemoralis)...)
 • Ako se primenjuje u programu sa hormonalnim preparatima za konfekcioniranje ploda (uticaj na oblik ploda, umanjenje pojave mrežavosti ploda) nema neželjenih propratnih efekata
 • Plodovi sa proređenih stabala u pogledu kvaliteta (boja, ukus), imaju bolje karakteristike od neproređenih stabala
 • Takođe i u pogledu skladištenja, proređena stabla daju plodove koji su pogodniji za skladištenje na duži period

Primena

Jabuka

U zavisnosti od toga da li se sorta lakše ili teže proređuje i broja zametnutih plodova primenjuje se na sledeći način: 1. Za sorte koje se lakše proređuju (sorte tipa Ajdared):

 • kod manjeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,1 kg/ha u jednokratnom ili dvokratnim tretmanima kada su plodovi veličine 8 i 12 mm,
 • kod većeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,65 kg/ha u jednokratnom tretmanu kada su plodovi veličine 12 mm.

2. Za sorte koje se teže proređuju (sorte tipa Zlatni Delišes):

 • kod manjeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,1 kg/ha u dvokratnim tretmanima kada su plodovi veličine 8 i 12 mm,
 • kod većeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,65 kg/ha u jednokratnom ili dvokratnim tretmanima kada su plodovi veličine 8 i 12 mm.
 • Utrošak vode: 1000 l/ha

Karenca

 60 dana

Napomene

Primena, zahteva određeno iskustvo, ako prvi put radite, tražite pomoć stručnog lica. Posebno obratite pažnju na sledeće:

 • naročito u prvom tretmanu (veličina središnjeg plodića 8mm) voditi računa da se ravnomerno tretira celo stablo. U drugom tretmanu (središnji plodić 12mm) mogu se raditi usmereni tretmani (tretirati samo krunu stabla)
 • primeniti 300-400 lit vode/ha na svaki metar visine stabla, odnosno maksimalno 1000 lit vode/ha
 • ako su dnevne temperature preko 25°C raditi predveče
 • ne tretirati po vetru, posebno voditi računa da ne dolazi do zanošenja na koštičavo voće, pošto su moguća jaka oštećenja
 • ako imate protivgradne mreže računajte da će efekat proređivanja sa istom dozom biti jači nego u zasadu bez mreže
 • uticaj svetla – efekat proređivanja će biti jači u uslovima snažnijeg porasta i kada je sunčeva radijacija slabija.

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u jednokratnom ili dvokratnom tretmanu