Skip
Rutava buba na cvetu jabuke

Rutava buba - ponovo hara voćnjacima

Za suzbijanje rutave bube u zasadima višnje, šljive, jabuke, kruške kompanija ADAMA preporučuje preparat Mavrik®
Rutava buba na cvetu jabuke

U većini voćarskih rejona gde su voćke u cvetu, a prevashodno mislimo na koštičave voćne vrste višnju i šljivu primećena je pojava rutave bube.

Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se najčešće hrani cvetom voća, korova, cveća, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka.

Ovaj insekt, tokom godine, razvija jednu generaciju i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. Odrasla jedinka prezimljava u zemljištu i pojavljuje se krajem marta, početkom aprila, nekada je vidljiva i ranije na cvetovima maslačka.

Rutava buba je insekt karakterističnog izgleda, obrasla sitnim, beličastim, žućkastim dlačicama, crne je boje. Dostiže dužinu 8-12 mm, a na zakrilcima mu se nalaze nepravilne, bele mrlje. Telo larve je belo, dok joj je glava žuta. Minimalna temperatura za njen let je 15°C.

Polifagna vrsta, napada voće i povrće u cvetu, kao i korovske biljke, ukrasno šiblje, a na kraju proleća i ratarske kulture koje cvetaju.

Rutava buba je štetočina koja značajno može da ošteti cvetove i da umanji rod u proizvodnoj godini. Problem sa suzbijanjem rutave bube se svodi na to da postoji veoma mali izbor insekticida koji se smeju primeniti u periodu cvetanja voćaka, zbog štete koje mogu naneti pčelama i ostalim polinatorima.

Za ovu namenu, odnosno suzbijanje rutave bube u zasadima višnje, šljive, jabuke, kruške kompanija ADAMA preporučuje preparat Mavrik®. Ovaj preparat se može primeniti u periodu cvetanja voćnih vrsta, uz opasku da se mora voditi računa da pčele ne budu na cvetu, Mavrik ne pravi direktnu štetu pčelama, a uništiće rutavu bubu“, govori Dejan Šošić.

Količina primene preparata je 300-500 ml po hektaru. Prskanje treba obaviti u kasnim popodnevnim satima kada pčele nisu na cvetu, a rutave bube ima na cvetovima.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.