Skip
Insekticidi

Mavrik®

Mavrik® je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Ilustracija insekticida Mavrik

Opšti podaci

Prednosti preparata Mavrik®

 • Jedinstven piretroid na našem tržištu
 • Širok spektar kultura u kojima se primenjuje
 • Suzbija veliki broj insekata
 • Dobro delovanje na višim temperaturama za razliku od drugih insekticida iz grupe piretroida

 

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje rutave bube (Tropinota hirta) tretiranjem u vreme cvetanja jabuke pri pojavi imaga.

 • Količina primene: 0,3 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha

Breskva

U zasadu breskve se primenjuje za suzbijanje breskvine lisne vaši (Myzus persicae). Prvo tretiranje izvršiti u proleće pri pojavi prvih kolonija ili kada se kolonije vaši spajaju, drugo tretiranje izvršiti najkasnije 21 dan pre berbe (karenca).

 • Koncentracija primene: 0,03%
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Pšenica

U usevu pšenice se primenjuje za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) tretiranjem u vreme prisustva mlađih uzrasta larvi, žitne stenice (Eurygaster maura, E. austriaca, Aelia sp.) i tripsa (Thrips sp.) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo štetočine.

 • Količina primene: 0,15 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Uljana repica

U usevu uljane repice se primenjuje za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) tretiranjem u fazi početka cvetanja uljane repice. Prag ekonomske štetnosti u fazi terminalnog pupoljkaje je 1-1,5 imaga po cvasti, a pri diferenciranim pupoljcima je 2-3 imaga po cvasti.

 • Količina primene: 0,15-0,2 l/ha
 • Utrošak vode: 400 l/ha

Paprika

U usevu paprike se primenjuje za suzbijanje breskvine lisne vaši (Myzus persicae). Prvo tretiranje izvršiti pre cvetanja pri pojavi prvih kolonija, a drugo tretiranje nakon 7 dana.

 • Koncentracija primene: 0,03%
 • Utrošak vode: 300-400 l/ha

Kupus, karfiol

U usevu kupusa i karfiola se primenjuje za suzbijanje kupusove lisne vaši (Brevicoryne brassicae) tretiranjem na početku formiranja kolonija; malog kupusara (Pieris rapae) tretiranjem u vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja gusenica IV stupnja; kupusnog moljca (Plutella xylostella) tretiranjem u vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja gusenica III stupnja.

 • Količina primene: 0,3 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za jabuku

7 dana za kupus i karfiol

21 dan za papriku i breskvu 28 dana za pšenicu

56 dana za uljanu repicu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta

Napomene vezane za primenu

Mavrik® je jedini piretorid koji je aktivan i na visokim temperaturama, iako zadržava sve ostale karakteristike ove grupe insekticida (jako inicijalno delovanje, kratko zadržavanje u životnoj sredini, širok spektar delovanja).Vrlo je niske toksičnosti na pčele i druge polinatore, ipak ne treba ga primenjivati u vreme leta pčela tokom cvetanja, odnosno u cvetanju ga primeniti nakon zalaska sunca, tokom noći. Svakako ako primenjujete insekticide u cvetanju biljaka, obavestite pčelare najmanje 24 sata pre planirane primene istih.U pšenici obratiti pažnju da je pravi momenat za suzbijanje tripsa u vreme izbacivanja klasa, a stenica nakon cvetanja u fazi mlečne zrelosti.