Skip
Šećerna repa

Spyrale - inovativno rešenje za zaštitu šećerne repe

Veoma ozbiljan i složen zadatak, u proizvodnji šećerne repe, možda i ključni, jeste sačuvati lisnu masu do kraja vegetacije od gljive Cercospora beticola, prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti ove kulture, a to je pegavost lista.
Šećerna repa

Svedoci smo da gljiva Cercospora beticola u godinama povoljnim za razvoj i širenje bolesti u značajnoj meri može da kompromituje prinos i digestiju.

Poslednjih godina na svim terenima gajenja šećerne repe kod nas, praktično od 2014. godine pa na ovamo, značajno je povećan pritisak ovog patogena u ataru. Do povećanog pritiska prevashodno je došlo zbog povoljnih vremenskih uslova za infekciju, razvoj i širenje bolesti, u toku letnjeg dela vegetacije”, govori Mira Babić ispred kompanije ADAMA

U velikoj meri nepoštovanje osnovnih agrotehničkih mera. gajenjem repe u dvopolju i tropolju, sužavanjem plodoreda značajno se podiže nivo infektivnog potencijala patogena u polju, Takođe neizbalansirano đubrenje u kasnijim delovima vegetacije stvara mikroklimat koji pogoduje razvoju i širenju bolesti.

Kako se boriti sa Cerkosporom?

U skladu sa povećanim pritiskom patogena povećava se i broj cerkospornih tretmana.

Povećanim brojem cerkospornih tretmana povećava se i rizik od nastanka rezistentnosti tj. otpornosti gljive na sistemične fungicide jednostranog mehanizma delovanja, koji su dugo i često u primeni (triazoli), a koji su i dalje osnovni alat u kontroli ovog patogena. Zato je jako bitno uvođenje i poštovanje antirezistentne strategije, koja podrazumeva, pored poštovanja svih agrotehničkih mera, pravilnu i razumnu primenu fungicida”, govori Mira Babić.

Pod pravilnom primenom fungicida u antirezistentnoj strategiji podrazumeva se, obavezna primena preventivnih fungicida višestrukog mehanizma delovanja kao osnove tj. podrške sistemičnim fungicidima jednostranog mehanizma delovanja. Potom, rotacija ili smena sistemičnih fungicida različitih mehanizama delovanja.

I, na kraju, od suštinske važnosti je uvođenje u postojeće programe zaštite šećerne repe od Cerkospore novih molekula, odnosno novih fungicida.

Šta kompanija ADAMA može da ponudi u zaštiti šećerne repe od Cerkospore i u antirezistentnoj stategiji?

Inovativno rešenje na tržištu Srbije, nov i moćan fungicid Spyrale®.

Spyrale® je dvokomponentni sistemični fungicid formulisan u vidu koncentrovane emulzije. Preparat u svom sastavu ima dve aktivne materije difenokonazol i fenpropidin, u odnosu 100 g difenokonazola i 375 g fenrpopidina po litri porizvoda.

Spyrale® je sinergista, dva visokoefikasna i kompatibilna molekula koji se međusobno dopunjuju obezbeđujući potpunu kontrolu patogena i pružajući sigurnu zaštitu lista šećerne repe.

Kako to čini fungicid Spyrale®?

Fungicid Spyrale® je dvostruko jak sistemik, koji pored preventivnog poseduje naglašeno kurativno delovanje. Svojim preventivnim delovanjem inhibira klijanje spora i ne dozvoljava infekciju lista šećerne repe, a naglašenim kurativnim delovanjem brzo i lako preseca zarazu i sprečava dalje širenje bolesti u usevu. Kurativno delovanje fungicida Spyrale® tj. mogućnost da zaustavi ostvarenu infekciju iznosi do 72 sata.

Odlikuje ga brzo usvajanje i brza penetracija kroz kutikulu tretiranog lišća šećerne repe. Dok mu brzu distribuciju i kretanje u listu obezbeđuje difenokonazol kao izuzetno pokretljiv triazol sa naglašenim stepenom hidrosolubilnosti ili rastvorljivosti u vodi”.

Ova osobina difnokonazola je od suštinske važnosti za lako i ravnomerno kretanje fungicida Spyrale® u listu šećerne repe, dobru pokrovnost i kvalitetnu zaštitu. Difenokonazol, jedna od dve aktivne materije u fungicidu Spyrale® i dalje je vodeći triazol u kontroli ovog ekonomski najznačajnijeg patogena u repi. Fenpropidin, drugi gradijent fungicida, apsolutno je nov molekul za naše tržište, pa je samim tim i Spyrale® veoma značajan sa aspekta antirezistentne strategije.

Zato je Spyrale® pravi izbor za vaš usev i pravi izbor za vaš program zaštite šećerne repe od Cerkospore, jer sprečava razvoj rezistentnosti ili otpornosti gljive prema sistemičnim fungicidima koji se nalaze u vašem programu zaštite, a koji su već duže ili kraće vreme prisutni na našem tržištu”, objašnjava Babić.

Kao nov fungicid Spyrale® je uklopiv u sve postojeće programe zaštite šećerne repe. Preporučena količina primene je 1 l/ha. Odlikuje ga i kratka karenca od 21 dan.

Naš predlog je da novo i “moćno oružje” upotrebite u udarnom, drugom cerkospornom tretmanu i ponovo u četvrtom ili eventualno petom. Vodeći računa da između dva tretmana sa fungicidom Spyrale®bude sistemičn fungicid drugačijeg mehanizma delovanja. U toku godine preparat se može primeniti dva puta”, savetuje Babić.

Tokom 2020. godine Spyrale® je postigao odlične rezultate u suzbijanju cerkospore na terenu Srema i Bačke u fungicidnim mikroogledima Istraživačkog i razvojnog centra Sunoko. Efikasnost novog fungicida ispitivana je uporedo sa drugim sistemičnim fungicidima, koji su duže ili kraće vreme prisutni na našem tržištu, odnosno u programima zaštite šećerne repe od Cerkospore. Takođe je ispitivana efikasnost fungicida Spyrale® na različitim pozicijama u postojećim programima zaštite šećerne repe. Ideja je bila da se utvrdi u kojim tretmanima preparat daje najbolji odgovor.

U svim tretmanima i u svim ispitivanim varijantama novi fungicid Spyrale® pokazao se kao izuzetno jaka karika u programu zaštite šećerne repe od cerkospore. To je razlog zašto ga preporučujemo u udarnom tretmanu, a to je drugi ili eventualno treći”.

Odlični rezultati u fungicidnim mikorogledima uvrstili su Spyrale® u program i preporuku zaštite šećerne repe od cerkospore Istraživačkog i razvojnog centra Sunoka za 2021. godinu. Novi fungicid kompanije Adama ušao je u programe zaštite šećerana u Srbiji, ali i u programe zaštite šećerne repe brojnih drugih zemalja, kao što su: Austrija, Francuska, Italija, Belgija, Mađarska, Holandija, Poljska i Hrvatska…

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.