Skip
Žena u traktoru

Šta raditi posle grada?

Neposredno posle grada potrebno je brzo izvršiti tretman fungicidima Merpan® 80 WDG i Neoram® 37.5 WG kako bi se obezbedilo sigurno zaceljivanje nastalih rana na plodovima i stablu kao i njihova dezinfekcija.
Žena u traktoru

Nestabilne vremenske prilike, ili bolje rečeno neprilike, u mnogim voćarsko vinogradarskim regionom prouzrokovale su grad. On je naneo velike štete na zasadima voća, povrća i vinove loze.Štete koje grad može napraviti su višestruke. Od izgubljenog prihoda u ovoj godini ali i kroz kumulativnu štetu koju zasadi svakako trpe tokom svoje obnove. Neposredno posle grada potrebno je brzo izvršiti tretman fungicidima. Na taj način se omogućava zaceljivanje nastalih rana na plodovima i stablu kao i njihova dezinfekcija. Jako je važno da se ovaj tretman uradi najkasnje 24 h nakon grada. Za ovu namenu kompanija ADAMA preporučuje dva preparata: Merpan® 80 WDG i Neoram® 37.5 WG.

Merpan® 80 WDG

U pitanju je preventivni kontakni fungicid sa izvesnim i kurativnim delovanjem. U svetu je registrovan za primenu u velikom broju kultura protiv proukozrovača biljni bolesti gde pokazuje svoje izrezito fungicidno dejstvo. Pored toga, u kombinaciji sa aminokiselinama potpomaže zarastanju rana posle nastanka šteta od grada. Ima jak sinergistički efekat ako se primeni sa preparatima iz grupe triazola. Manje je rastvorljiv, slabo se spira tako da se može zadržati na biljkama 7-8 dana. Količina primene je 2 kg/ha.Radi što bolje dezinfekcije, naročito kod povrća i vinove loze, posle grada obavezna je primena preparata Neoram® 37.5 WG.

Neoram® 37.5 WG

U pitanju je preventivni kontakni nesistemični fungicid. U povrtarstvu, preparatom Neoram® 37.5 WG kompanije ADAMA, pokazao se odlično u suzbijanju bakterioloških bolesti kod paprike. Posle perioda vlažnog vremena dolazi do masovne infekcije lišća i plodova. Sa preparatom Neoram® 37.5 WG preventivnim tretmanom sprečavamo, da dođe do zaraze.

Ovaj preparat odlično deluje i na mnoge proukozrovače biljnih bolesti na vinovoj lozi: plamenjača, crna trulež, eskorioza, crvenilo lišća. Ima i sporedno delovanje na sivu trulež. Povećava debljinu pokožice bobica i utiče na indukovanje odbrambenih biohemijskih reacija koje se svakako mogu iskoristiti i posle grada. Količina primene je 4kg/ha.

Dejan Šošić dipl.ing.agr