Skip
Visnja

Uspešno suzbijte moniliju kod višnje

Poljoprivredni proizvođači iz voćarskih rejona koji gaje koštičave voćne vrste, a prevashodno se misli na višnju, ovih dana su prinuđeni da rade obavezan tretman protiv ekonomski najznačajnije bolesti koja napada ovu voćnu vrstu, a to je Monilia laxa poznatija kao mrka trulež.
Visnja

Monilia laxa javlja se širom sveta, a kod nas je prisutna svake godine prevashodno kao parazit cvetova, grančica i grana i kao uzročnik truleži kod koštičavog voća (višnja, kajsija, breskva, šljiva, trešnja). Smatra se za destruktivnu bolest određenih sorti voća, a obilno kišno vreme pogoduje razvijanju ove gljive.

Napada cvetove na biljkama odmah prilikom otvaranja i oni se suše i opadaju.

Višnja se u većini rejona nalazi u fenofazi početka cvetanja ili punog cvetanja u zavisnosti od lokaliteta i nadmorske visine. Kišno i hladno vreme koje je prisutno ovih dana, pogoduje razvoju monilije“, govori Dejan Šošić iz ADAME.

Infekcije od ovog patogena se mogu javiti i na temperaturama i preko 5°C, ali je zato potrebno duže „vlaženje cveta“. Kako se temperature povećavaju za nastanak infekcije su potrebne manje količine padavina. Tako da je na temepraturama preko 18 i 20°C potrebno tri do četiri sata vlažnosti da bi se infekcija ostvarila.

Za ovu namenu tj. za uspešno rešavanje problema monilije na koštičavim voćnim vrstama kompanija ADAMA preporučuje preparat Ciprodex® koji se može primeniti na temperaturama preko 5°C u količini od pola litre po hektaru, proizvođači će biti sigurni da su svoje zasade zaštitili od ove fitopatogene bakterije iz roda Monilia“, savetuje Šošić.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.