Skip
Šećerna repa

Goltix® Titan i nova tehnologija u zaštiti šećerne repe

Sve veći izazovi u oblasti zaštite bilje nastali usled klimatskih promena, razvoja rezistentnosti korova na postojeće herbicide i povlačenja brojnih aktivnih materija iz upotrebe zahtevaju nove pristupe i nova rešenja u zaštiti šećerne repe. Kao odgovor na ove promene razvojni tim kompanije Adama je, nakon višegodišnjih istraživanja, razvio nov herbicidna bazi metamitrona – Goltix® Titan.
Šećerna repa

Goltix® Titan je herbicid koji sadrži koformulaciju aktivnih materija kvinmerak (40 g/l) i metamitron (525 g/l) čiji je osnovni zadatak visokoefikasna zaštita od korova najzahtevnije ratarske kulture.

Goltix® Titan je lansiran na tržište 2014. godine po specijalno razvijenoj i patentiranoj recepturi (Evropski standard). Sada je napravljen još jedan iskorak u razvoju herbicida na bazi metamitrona i formulisan je novi Goltix® Titan.

Reč je o jedinstvenom, dvokomponentnom, sistemičnom herbicidu sa značajno poboljšanom formulacijom i pojačanim delovanjem na jednogodišnje širokolisne korove u usevu šećerne repe.

 

Jedinstvena kombinacija-za veću efikasnost herbicida

Herbicid Goltix® Titan sadrži dokazanu aktivnu materiju metamitron sa poznatom herbicidnom efikasnošću koja je prisutna u finoj mlevenoj formi (micro-mill tehnologija), dok je drugi aktivan sastojak kvinmerak – potpuno nov molekul u zaštiti šećerne repe kod nas.

Kvinmerak je derivat kvinolinkarboksilne kiseline. Indukuje enzimsku aktivost ACC sintaze u biosintezi etilena čime stimuliše proizvodnju biljnih hormona etilena i apscisinske kiseline (hormon stresa) što dovodi do epinastije (snažnog) rasta gornje strane listova korovskih biljaka, inhibicije rasta korena i izdanaka. 

Rezultat ove jedinstvene kombinacije je:

  • Još bolja efikasnost u kontroli najvažnijih širokolisnih korova u šećernoj repi kao što su: pepeljuga, štir, divlje paprike, pomoćnica obična, tatula obična, gorušica i brojne druge.
  • Naglašeno rezidualno delovanje čime se kontroliše naknadno nicanje korova 
  • Izraženije folijarno delovanje u odnosu na druge herbicide na bazi metamitrona, pa čak i u odnosu na Goltix® Gold.
  • Sadrži vrlo čiste, dugolančane nezasićene masne kiseline koje obezbeđuju odlična stabilnost aktivne supstance na UV zračenje.
  • Izuzetno je selektivan po gajenu biljku i u njenim najranijim razvojnim fazama (faza kotiledona).

 

Način primene

Primenjuje se u kumulativnoj dozi 4-5,5 l/ha u trokratnoj split aplikaciji-podeljenim dozama na sledeći način:

1)  Prvo tretiranje treba izvršiti posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skale), a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista. Količina primene: 1 -1,5 l/ha

2) Drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretmana, odnosno kada krene novi talas korova. Količina primene: 1,5 - 2 l/ha

3) Treće tretiranje izvršiti 7-10 dana posle drugog tretmana, kada krene novo nicanje korova. Preporučuje se poslednja primena kada je usev u fazi 9 razvijenih listova (19 BBCH). Količina primene: 1,5 - 2 l/ha

Količinu primene herbicida i vreme aplikacije treba uskladiti sa pritiskom i razvojnim fazama korovskih biljaka na parceli.

Goltix® Titan je idealan partner herbicidu Powertwin® sa kojim čini Titan tehnologiju. Reč je o tehnologiji sa četiri visokoefikasne aktivne materije (metamitron, kvinmerak, fenmedifam i etofumesat) za suzbijanje dominantih i najznačajnijih širokolisnih i jednogodišnjih travnih korova u usevu šećerne repe. Goltix® Titan se odlično slaže i sa  drugim aktivnim materijama (triflusulfuron metil i klopiralid) za primenu u usevu šećerne repe za kontrolu specifičnih korova (abutilon, lubeničarka, ambrozija, čičak, samonikli suncokret, palamida).

 

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama