Herbicidi

Powertwin®

Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

Ilustracija herbicida Powertwin

Primena

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje dvokratno:

1) prvo tretiranje: izvršiti posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi 2-4 razvijena lista a većina korova u fazi 2-4 razvijena lista

  • Količina primene: 2 l/ha

2) drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretiranja, kada je većina korova u fazi 2 razvijena lista

  • Količina primene: 2 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u dvokratnoj primeni

Napomene vezane za primenu

Powertwin® je dvokomponentni herbicid folijarnog i rezidualnog delovanja. Fenmedifam deluje isključivo preko lista na jednogodišnje širokolisne korove, dok etofumesat deluje preko zemljišta na širokolisne i uskolisne korove. Usvaja se koleoptilom od strane travnih korova i korenom kod širokolisnih korova i translocira se u listove. Inhibira razvoj meristema, usporava deobu ćelija i obrazovanje kutikule. Fenmedifam inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ove dve aktivne materije deluju u sinergizmu.

Powertwin® se može mešati sa preparatima na bazi metamitrona, triflusulfuron-metil i klopiralida, u cilju proširenja spektra delovanja.

Ako je temperatura vazduha iznad 23°C, nije preporuka da se prska, kao ni ako se očekuju niske noćne temperature ili velike temperaturne oscilacije; na lakim peskovitim zemljištima, sa niskim sadržajem humusa ili na preteškim zemljištima (sa visokim sadržajem humusa).