Skip
Herbicidi

Powertwin®

Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

Ilustracija herbicida Powertwin

Primena

Šećerna repa

Primenjuje se samostalno dvokratno:

1. Prvi tretman treba izvršiti posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi 2-4 razvijena lista (faze 12-13 BBCH skale), a većina korova u fazi 2-4 razvijena lista.

  • Količina primene: 2 l/ha

2. Drugi tretman izvršiti 7-10 dana posle prvog tretiranja

  • Količina primene: 2 l/ha

     

Primenjuje se trokratno u kombinaciji sa sredstvom za zaštitu bilja Goltix® Gold:

1. Prvi tretman izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skele) a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista,

  • Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1 + 1 l/ha

2. Drugi tretman izvršiti 7-10 dana nakon prvog tretmana,

  • Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha

3. Treći tretman izvršiti 7-10 dana nakon drugog tretmana,

  • Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha

     
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u dvokratnoj samostalnoj primeni ili

Jednom u trokratnoj primeni u kombinaciji sa herbicidom Goltix® Gold

Napomene vezane za primenu

Powertwin® je dvokomponentni herbicid folijarnog i rezidualnog delovanja. Fenmedifam deluje isključivo preko lista na jednogodišnje širokolisne korove, dok etofumesat deluje preko zemljišta na širokolisne i uskolisne korove. Usvaja se koleoptilom od strane travnih korova i korenom kod širokolisnih korova i translocira se u listove. Inhibira razvoj meristema, usporava deobu ćelija i obrazovanje kutikule. Fenmedifam inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ove dve aktivne materije deluju u sinergizmu.Powertwin® se može mešati sa preparatima na bazi metamitrona, triflusulfuron-metil i klopiralida, u cilju proširenja spektra delovanja.Ako je temperatura vazduha iznad 23°C, nije preporuka da se prska, kao ni ako se očekuju niske noćne temperature ili velike temperaturne oscilacije; na lakim peskovitim zemljištima, sa niskim sadržajem humusa ili na preteškim zemljištima (sa visokim sadržajem humusa).