Herbicidi

Goltix® Gold

Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova. Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove primenjuje se u...

Ilustracija herbicida Goltix Gold

Opšti podaci

Prednosti preparata Goltix® Gold

  • Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura (Evropski patent EP 1228692)
  • Pokrovnost preparata je poboljšana zahvaljujući fino mlevenoj aktivnoj materiji (micro-mill-tehnologija)
  • Poboljšana je UV-stabilnost aktivne supstance dodavanjem posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina
  • Izražena je adsorpcija preko lista korova i bolje delovanje na korove u odnosu na staru SC formulaciju i paralele na tržištu. Istovremeno je i dalje zadržana visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom herbicidu

Primena

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje dvokratno:

  1. prvo tretiranje izvršiti kada je šećerna repa u fazi 2 razvijena lista, a korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista
  • Količina primene:

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® Forte 400 SC: 2 l/h + 1 l/ha ili

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® 320 SC: 2 l/h + 1,5 l/ha;

  1. drugo tretiranje izvršiti kada su korovi ponovo nikli pa do 2 razvijena lista, bez obzira na uzrast šećerne repe
  • Količina primene:

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® Forte 400 SC: 2 l/h + 1 l/ha ili

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® 320 SC: 2 l/h + 1,5 l/ha;

  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbezbeđena vremenom primene za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u dvokratnoj primeni

Napomene vezane za primenu

Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Nakon 4 sata kiša ga ne spira.
Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima (>5% humusa).
Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla.
Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata.