Skip
Herbicidi

Goltix® Gold

Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova. Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove primenjuje se u...

Ilustracija herbicida Goltix Gold

Opšti podaci

Prednosti preparata Goltix® Gold

 • Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura (Evropski patent EP 1228692)
 • Pokrovnost preparata je poboljšana zahvaljujući fino mlevenoj aktivnoj materiji (micro-mill-tehnologija)
 • Poboljšana je UV-stabilnost aktivne supstance dodavanjem posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina
 • Izražena je adsorpcija preko lista korova i bolje delovanje na korove u odnosu na staru SC formulaciju i paralele na tržištu. Istovremeno je i dalje zadržana visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom herbicidu

Primena

Šećerna repa

U usevu šećerne repe primenjuje se trokratno posle nicanja useva i korova:

1. Prvi tretman izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skele) a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista,

 • Količina primene samostalno Goltix® Gold: 1 l/ha
 • Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1 + 1 l/ha

2. Drugi tretman izvršiti 7-10 dana nakon prvog tretmana,

 • Količina primene samostalno Goltix® Gold: 1 – 1,5 l/ha
 • Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha

3. Treći tretman izvršiti 7-10 dana nakon drugog tretmana,

 • Količina primene samostalno Goltix® Gold: 1,5 - 2 l/ha
 • Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha
   
 • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbezbeđena vremenom primene za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u trokratnoj primeni

Napomene vezane za primenu

Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Nakon 4 sata kiša ga ne spira.
Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima (>5% humusa).
Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla.
Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata.