Skip
Fungicidi

Folpan® 80 WDG

Folpan® 80 WDG je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Folpan 80 WDG

Opšti podaci

Prednosti preparata Folpan® 80 WDG

  • Zbog specifičnog mehanizma delovanja nema pojave rezistentosti patogena
  • Idealan partner za mešanje sa sistemičnim fungicidima
  • Otporan na spiranje kišom
  • Preventivno delovanje 8-10 dana

Primena

Plamenjača vinove loze

U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju.

  • Primena u koncentraciji: 0,15-0,2%.
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Karenca

35 dana za vinovu lozu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Četiri puta