Skip
Fungicidi

Gatro®

Gatro® je fungicid sa protektivnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Gatro

Opšti podaci

Prednosti preparata Gatro®

  • Nizak rizik rezistencije u suzbijanju plamenjače krompira
  • Širok spektar patogena koje suzbija u velikom broju kultura (voće, povrće, cveće)
  • Ima izvesna akaricidna svojstva

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, pre sticanja uslova za primarno zaražavanje.

  • Količina primene: 0,6-1 l/ha

U kritičnim fazama jabuke i vrlo povoljnim uslovima za razvoj oboljenja primenjuje se u kombinaciji Gatro® + Ciprodex®.

  • Količina primene: 0,4 l/ha + 0,3 l/ha
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem po pojavi simptoma (pega) od primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja.

  • Količina primene: 1-1,5 l/ha
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Krompir

U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytopthora infestans) preventivnim tretiranjem, pri pojavi uslova za ostvarivanje infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Kod semenskog krompira preporučuje se kasnija primena zbog efekta na sporulaciju patogena, odnosno na sprečavanje zaražavanja krtola.

  • Količina primene: 0,3-0,4 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

7 dana za krompir

28 dana za jabuku i vinovu lozu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

U samostalnoj primeni tri puta

U kombinaciji dva puta

Napomene vezane za primenu

Može da se meša sa uobičajenim preparatima koji se koriste u registrovanim usevima i zasadima. Gatro® ima preventivni efekat, slab je sistemik. Gatro® je otporan na spiranje kišom i dobro deluje i na niskim temperaturama. Ne koristi se u zatvorenom prostoru zbog gasne faze koju poseduje.

U KROMPIRU najoptimalniji momenat za tretiranje su poslednji tretmani pošto sprečava infekciju krtola od strane prouzrokovača plamenjače.

U JABUCI jedan je od specifičnih preparata za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp.). Vreme primene je posle cvetanja u blok tretmanima sa razmacima od 7 dana. Preporučena doza je 1 l/ha. Za suzbijanje čađave krastavosti vreme primene je pre ili posle cvetanja, ne primenjivati ga u fazi cvetanja. Ako se radi preventivno ili je slab infekcioni potencijal patogena dovoljna je doza od 0,6 l/ha, ali ako se su jake infekcije, odnosno jak infekcioni potencijal patogena optimalna doza je 0,75 l/ha. Kurativni efekat je do 36 sati od početka infekcije.

U VINOVOJ LOZI najbolje efekte daje primenom u vreme precvetavanja vinove loze.