Skip
Herbicidi

Dikamin® 600

Dikamin® 600 je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza bez poduseva.

Ilustracija herbicida Dikamin 600

Primena

Kukuruz

U usevu kukuruza bez poduseva, tretiranjem kada je usev u fazi 3-5 listova a korovi u fazi kotiledona pa do razvijenih 6 listova.

  • Količina primene: 1-1,5 l/ha

Pšenica

U usevu pšenice bez poduseva, tretiranjem od sredine bokorenja pa do faze vlatanja a korovi u fazi kotiledona pa do razvijenih 6 listova.

  • Količina primene: 1-1,5 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za pšenicu i kukuruz

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Kao i drugi hormonski herbicidi deluje fitotoksično na sve širokolisne useve i voće. U kukuruzu ne treba ga primenjivati posle 5 lista, a u pšenici poslednji momenat primene je kada prvo kolence može da se napipa. Može se mešati sa većinom folijarnih đubriva, insekticida, fungicida ili drugih herbicida.

Ipak je preporučljivo da se, pre primene, uradi proba mešanja. Preparat primeniti u danima kada se ne očekuju mrazevi, a temperature su između 5-25°C.