Skip
Herbicidi

Chief®

Chief® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Ilustracija herbicida Chief

Opšti podaci

Prednosti preparata Chief®

  • Chief® u sebi ima okvašivač što pojednostavljuje primenu
  • Fleksibilan je u vremenu primene (od 2 do 8 listova kukuruza)
  • Odlikuje se dvostrukim delovanjem na korovske biljke, folijarno-preko lista i rezidualno-preko zemljišta
  • Rešava problem prisutnih korova u vreme prskanja i sprečava nicanje novih korova 4 do 6 nedelja nakon tretmana

Primena

Kukuruz

U usevu kukuruza se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova tretiranjem posle nicanja kada kukuruz ima 2-8 razvijenih listova, a korovi 2-6 razvijenih listova.

  • Količina primene: 1-1,2 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
  • Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a kada su korovi do faze 4 lista, ali se može primeniti do faze 8 listova kukuruza. Ako je potrebno da se primenjuje i u kasnijim fazama konsultujte stručno lice. Radi pojačanog delovanja na divlju kupinu, vijušac, poponac i lubeničarku Chief® treba kombinovati sa preparatom Tomigan®, a za proširenje spektra delovanja na travne korove sa preparatom Nicogan®. Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. Sledeće godine nije preporučljivo gajiti šećernu repu, grašak, pasulj, spanać. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.