Trimaxx®

Trimaxx_slika

Primena

Trimaxx® je regulator rasta biljaka. Primenjuje se u usevu pšenice radi povećanja otpornosti prema poleganju.

Pšenica

U usevu pšenice primenjuje se od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara.

  • Količina primene: 0,4 - 0,6 l/ha
  • Utrošak vode: 200 - 400 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
  • Karenca: obezbeđena vremenom primene za pšenicu

Aktivna supstanca

Trineksapak-etil 175 g/l