Skip
Regulatori rasta

Trimaxx®

Trimaxx® je regulator rasta biljaka. Primenjuje se u usevu pšenice od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (faza 31-37 BBCH skale).

Ilustracija preparata Trimaxx

Opšti podaci

Prednosti preparata Trimaxx®

  • Trimaxx® je formulisan po specijalnoj MAXX tehnologiji. Formulacija sadrži jedinstvenu kombinaciju ko-formulatora nove generacije, čije ultra-lipofilne revolucionarne osobine daju Trimaxx®-u niz prednosti u odnosu na standardne formulacije
  • Posebno birani dodaci, snažni ađuvanti u inovativnoj formulaciji Trimaxx®-a imaju različite funkcije
  • Poboljšavaju fizička i hemijska svojstva proizvoda i obezbeđuju dobru stabilnost formulacije
  • Smanjuju silu površinskog napona kapi rastvora tečnosti, što maksimalno povećava pokrovnost tretirane površine i obezbeđuje odlično prijanjanje
  • Doprinose brzu penetraciju (apsorpciju) aktivne supstance kroz kutikulu tretiranog lišća i odličnu distribuciju preparata Trimaxx® u biljci
  • Maxx tehnologija doprinosi efikasnijoj upotrebi i mnogo boljoj iskorišćenosti aktivne supstance trineksapak-etil od strane biljke u odnosu na standardne formulacije

 

Primena

Pšenica

U usevu pšenice primenjuje se od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (faza 31-37 BBCH skale).

  • Količina primene: 0,4 - 0,6 l/ha
  • Utrošak vode: 200 - 400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za pšenicu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta

Napomene vezane za primenu

Trimaxx® je fleksibilan u primeni, ali je rana primena (faza 30-32 BBCH skale) uvek efikasnija. Čvrstina i debljina prve dve internodije od najveće je važnosti za otpornost na poleganje. U kasnijoj primeni efekat delovanja je slabiji jer se skraćuju srednja i gornja internodija.

Gornja doza primene i rana primena (faza 30-32 BBCH skale) se preporučuje kod povećanog rizika od poleganja, osetljivog sortimenta žita, ranije setve, previše bujnog useva ili velike količine padavina.

Neki fungicidi na bazi aktivnih materija iz hemijske grupe triazola, pojačavaju delovanje regulatorima rasta. Pri mešanju sa njima može se ići sa nižom dozom Trimaxx®-a (smanjiti dozu za 0,05-0,1 l/ha u odnosu na preporučenu).