Skip
Herbicidi

Kalif® 480 EC

Kalif® 480 EC je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Ilustracija herbicida Kalif 480 EC

Primena

ULJANA REPICA

U usevu uljane repice se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva.

  • Količina primene: 0,15-0,20 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

SOJA

U usevu soje se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva.

  • Količina primene: 0,5-0,75 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za soju i uljanu repicu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Kalif® 480 EC biljke usvajaju korenom i izdankom, a simptomi delovanja se ispoljavaju u vidu izbeljivanja tretiranih korovskih biljaka, koje nekrotiraju i venu posle nekoliko dana.

Ograničava plodored pogotovo ako se primenjuje u dozama iznad 0,6 l/ha.

Posle primene u usevu uljane repice i soje mogu se sejati u proleće naredne godine: kukuruz, krompir, šećena repa i pasulj; u jesen naredne godine: ozima žita, lucerka i detelina. U drugoj godini nema ograničenja u plodoredu.

Ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno, može da izazove fitotoksiju na uljanoj repici (izbeljivanje kotiledona), što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos.

Za proširenje spektra delovanja preporučuje se kombinacija sa preparatom Sultan®.