Skip
Herbicidi

Saltus®

Saltus® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Ilustracija herbicida Saltus

Primena

Soja

U usevu soje se primenjuje posle nicanja kada je soja u fenofazi od dvopera do drugog trolista, a korovi u fazi 2-4 razvijena lista.

  • Količina primene: 0,5-0,6 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Suncokret (samo hibridi tolerantni na imidazolinone)

U usevu suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone) se primenjuje:Jednokrano, tretiranjem kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova, a korovi u fazi 2-4 razvijenih listova;

  • Količina primene: 0,6 l/ha

Dvokratno, tretiranjem kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova, a korovi u fazi 2-4 razvijenih listova, a drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog;

  • Količina primene:

-prvi tretman: 0,4 l/ha-drugi tretman: 0,2 l/ha

  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

35 dana za soju

Obezbeđena vremenom primene za suncokret tolarantan na herbicide iz grupe imidazolinona

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u jednokratnom tretmanu u usevu soje

Jednom u jednokratnom ili dvokratnom tretmanu u usevu suncokreta

Napomene vezane za primenu

U suncokretu primenu Saltus®-a prilagoditi uzrastu korova, a ne uzrastu suncokreta. Drugim rečima, najbolji efekat se postiže ako su korovi u fazi ponika – prvog lista, bez obrzira na fazu razvoja suncokreta.

Saltus® je pogodan i za suzbijanje divlje konoplje (Canabis spp.) ali punu efikasnost može da ostvari smo ako konoplja nije veća od 2 razvijena lista. Zato je nabolje raditi višekratne tretmane u dozama 0,25-0,3 l/ha u razmacima od 7-10 dana, odnosno kada se uoči novo nicajne konoplje ili krenu da se javljaju zaperci na već postojećem korovu. Ukupna doza ne treba da pređe 1 l/ha.

Sličan pristup je preporučljiv i u suzbijanju drugih robusnih širokolisnih korova (ambrozije, boce obične, vijušca njivskog). Poslednji bezbedan momenat za primenu je kada je suncokret u fazi 6 razvijenih listova.

Kao i ostale preparate na bazi imazamoksa, u soji ga nikada ne primenjivati samostalno jer punu efikasnost ispoljava samo sa partner herbicidom (tifensulfuron-metil, oksasulfuron, bentazon).

U suzbijanju pepeljuge ima relativno dobru efikasnost samo od faze 2 lista i u dozi od 0,6 l/ha. Najmanje 7 dana pre ili posle preparata na bazi imazamoksa ne primenjivati druge preparate za suzbijanje uskolisnih korova, jer postoji rizik od jake fitotoksije, pa i uništavanja soje.
Saltus® ne ograničava plodored, osim uljane repice, za koju svakako nije preporučljivo da se gaji posle suncokreta. Iako ima delovanje i preko zemljišta, u uslovima velikog pritiska korova ono nije dovoljno da zaustavi korov.