Skip
Insekticidi

Invert® EW

Invert® EW je insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Ilustracija insekticida Invert EW

Opšti podaci

Prednosti preparata Invert® EW

  • Zbog EW formulacije bolja mogućnost mešanja i smanjen rizik od fitotoksičnosti
  • Dugo rezidualno delovanje do 30 dana nakon primene
  • Selektivan na predatore pa se može koristiti u integralnoj zaštiti
  • Kratka karenca

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) tretiranjem od fenofaze precvetavanja po pojavi prvih pokretnih formi grinja.

  • Koncentracija primene: 0,07% u kombinaciji sa 0,3% mineralnog ulja
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Kruška

U zasadu kruške se primenjuje za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) tretiranjem od fenofaze precvetavanja u vreme masovnog piljenja larvi.

  • Koncentracija primene: 0,07% u kombinaciji sa 0,3% mineralnog ulja
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Karenca

14 dana za jabuku i krušku

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta

Napomene vezane za primenu

U zasadima kruške optimalno vreme primene je posle cvetanja tokom maja meseca, tada istovremeno suzbija i rđastu grinju kruške. Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti obične kruškine buve i crvenog pauka na abamektin, ne primenjivati ga više od dva puta tokom vegetacione sezone.

Ne primenjivati alternativno sa sredstvima iz grupe avermektina.

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zbog njegove izuzetne otrovnosti na pčele i druge oprašivače. Ne primenjivati kada spoljna temperatura prelazi 28 °C, jer u takvim uslovima efekat preparata može izostati. Najbolje ga je primeniti predveče, pred zalazak sunca, pošto je foto i termolabilan.Dobro se meša sa većinom pesticida i folijarnim đubrivima, a naročito dobro sinergističko delovanje pokazuje sa mineralnim i biljnim uljima.

Ne meša se sa prepratima na bazi kaptana i sumpora, kao i sa preparatima izrazito kisele ili izrazito alkalne rekacije. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.