Skip
Fungicidi

Linus®

Linus® је sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Linus

Opšti podaci

Prednosti preparata Linus®

 • Jedinstvena kombinacija dve poznate aktivne materije na našem tržištu
 • Brzo usvajanje, za manje od 2 h preparat je već u biljci
 • Dobro delovanje na nižim temperaturama
 • Širok spektar patogena koje suzbija

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) preventivno, tokom perioda primarnih zaraza.

 • Količina primene: 1-1,2 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, pre ostvarenja uslova za infekciju, od faze precvetavanja do pred berbu (uz poštovanje karence).

 • Količina primene: 1,2-1,6 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha

Malina

U zasadu maline se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivno, neposredno pred i tokom cvetanja.

 • Količina primene: 1,2-2 l/ha
 • Utrošak vode: 400-600 l/ha

paradajz

U usevu paradajza se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u vreme cvetanja, neposredno posle cvetanja i u vreme formiranja plodova.

 • Količina primene: 1,6-2 l/ha
 • Utrošak vode: 600-800 l/ha

Karenca

28 dana za jabuku

21 dan za vinovu lozu i malinu

7 dana za paradajz

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Tri puta u zasadu jabuke

Dva puta u zasadu vinove loze, maline i usevu paradajza

Napomene vezane za primenu

U zasadima VINOVE LOZE i MALINE optimalni momenat primene je pre cvetanja, kao i tokom druge polovine formiranja plodova i početka zrenja plodova u cilju sprečavanja infekcija sive truleži, pepelnice i drugih patogena plodova, vodeći računa o karenci.U PARADAJZU u zatvorenom prostoru preporučljivo je da se primeni u vreme cvetanja druge cvetne grane, a na otvorenom polju u vreme formiranja plodova do pred zrenje, ako postoje uslovi za infekcije od sive truleži.U JABUCI najbolji momenat primene je u periodu cvetanja ili nakon cvetanja tokom primarnih infekcija čađave krastavosti jabuke. Primenjen tokom cvetanja osim protiv infekcija od čađave krastavosti pruža zaštitu i od prouzrokovača sušenja cvetova (monilije) kao i od pepelnice. Kurativno delovanje mu je do 48 sati. Uvek ga treba primenjivati u tank-miksu sa kontaktnim preparatima, tokom cvetanja Merpan® 80 WDG ili ditiokarbamati, a nakon cvetanja može i Gatro®.