Skip
Fungicidi

Custodia®

Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Custodia

Opšti podaci

Prednosti preparata Custodia®

  • Jedinstvena kombinacija dve proverene i potvrđene aktivne materije u praksi
  • Širok spektar delovanja i visoka efikasnost za potpunu kontrolu bolesti lista i klasa kod pšenice i ječma
  • Dvostruki mehanizam delovanja odlaže mogućnost razvoja rezistentnosti
  • „Zeleni efekat“ nakon primene. Poboljšavaju se fotosintetički procesi, aktivnosti stoma i sl. što rezultuje boljim usvajanjem vode i azota od strane biljaka i poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata. Krajnji rezultat je produženje vegetacije, povećanje prinosa i kvaliteta zrna strnih žita, kao i bolji hektolitar

Primena

Pšenica i ječam

U usevu pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) tretiranjem od fenofaze vlatanja do faze cvetanja i za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja.

  • Količina primene: 0,8 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

45 dana za pšenicu i ječam

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta

Napomene vezane za primenu

Preparat je vrlo otporan na spiranje kišom, 2 sata nakon primene kiša ga ne spira. Kod ječma ispoljava najveći efekat u suzbijanju prouzrokovača različitih pegavosti lista (Pyrenophora teres, Phynchosporium secalis) i pepelnice u fazi kraj bokorenja-početak vlatanja.

Nakon tretmana usev je zaštićen do 14-21 dan, u fenofazama pre klasanja pšenice i ječma, odnosno

do 7 dana u vreme klasanja-cvetanja pšenice. Kurativno delovanje, iznosi do 72 sata.