Skip
Fungicidi

Forapro

Forapro® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Ilustracija Forapro pakovanja

Opšti podaci

Prednosti preparata Forapro®

 • Jedinstvena kombinacija aktivnih materija u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnijih bolesti lista i klasa pšenice i lista šećerne repe 
 • Značajan je sa aspekta antirezistentne strategije, fenpropidin je apsolutno nov molekul u zaštiti strnih žita 
 • U programu zaštite šećerne repe od cerkospore, fenpropidin se dokazao kao moćna karika, što Forapro® čini vodećim fungicidom za ovu namenu 
 • Naglašenog je kurativnog delovanja, ali i odličan ”čistač” spora sa površine lista, te je najbolji izbor u sprečavanju infekcije useva kao i u zaustavljanju već nastalih zaraza 
 • Asorbital Tehnologijom formulacije podignuta je efikasnost preparata na još viši nivo

Primena

Pšenica

U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria spp.) od fenofaze vlatanja do faze punog cvetanja.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Šećerna repa

U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) od feze 39 do faze 49 BBCH skale.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

 • 35 dana za pšenicu
 • 28 dana za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom