Bumper 25 EC

Praxí prověřen

Bumper 25 EC obrázek

Škodlivý činitel

 • braničnatka plevová

 • rez plevová

 • rhynchosporiová skvrnitost ječmene

 • rez ječná

 • padlí

 • námel

 • hnědá skvrnitost ječmene

Ochrana rostlin

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu v rostlinném oleji určený k ochraně porostů obilnin proti chorobám listů a klasů a semenných porostů trav proti námelu. Jako rozpouštědlo účinné látky je použit řepkový olej, což se projevuje ve výborných ekotoxikologických parametrech přípravku.


Výhody použití

 • Vynikající při prvním ošetření listových skvrnitostí ječmene jarního
 • Standardní ochrana ozimých a jarních obilnin proti chorobám listů a klasů
 • Dlouhodobý systémový účinek (3–4 týdny)
 • Preventivní, kurativní a eradikativní působení
 • Moderní formulace na bázi řepkového oleje, špičková účinnost na hnědou skrvnitost v ječmenech
 • Použitelný v TM s běžně používanými herbicidy, insekticidy a regulátory růstu
 • Výrazný synergický účinek v tankmixu s fungicidem morfolinového typu (např. Leander)

Bumper 25 EC balení

Bumper 25 EC balení

Účinná látka

250 g/l propiconazole