Skip
Pšenica

Custodia u zaštiti strnih žita

Custodia® je moćan dvokomponentni sistemični fungicid u kontroli svih ekonomski značajnih bolesti lista i klasa strnih žita.
Pšenica

Preparat predstavlja jedinstvenu kombinaciju na našem tržištu, dve proverene i potvrđene aktivne materije u praksi, tebukonazol i azoksistrobin. Aktivne materije su iz dve različite hemijske grupe (triazoli i strobilurini), različitih mehanizama delovanja. Odlična sinergija navedenih gradijenata, fungicidu Custodia® obezbeđuje:

 

Visoku efikasnost i potpunu kontrola patogena strnih žita

Custodia® je pravi izbor u sprečavanju zaraze useva, kao i zaustavljanu širenja već nastalih infekcija. Azoksisitrobin se odlikuje naglašenim inhibitornim delovanjem na klijanje spora, te uništava gljivu pre nego što inficira list i nanese štetu. Izražene je lipofilnosti, dobro se vezuje za površinu tretiranog lišća strnih žita, pružajući dugotrajnu i sigurnu zaštitu. Pored izraženog preventivnog delovanja, azoksistrobin ima i kurativno delovanje zbog translaminarnog i lokal-sitemičnog širenja u biljci.

Drugi gradijent fungicida Custodia®, tebukonazol, iako preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja, na ključne bolesti ispoljava naglašen kurativni efekat, zaustavljajući rast i razvoj micelije u biljnom tkivu. Brzo preseca nastalu zarazu, dok antisporulantnim (eradikativnim) delovanjem zaustavlja, dalje širenje bolesti u usevu. Dakle, Custodia® štiti i leči usev.

Kombinacijom navedenih aktivnih materija, koje se odlično dopunjuju, fungicid Custodia® predstavlja pouzdano rešenje u suzbijanju ekonomski najznačajnijih bolesti lista i klasa strnih žita.

 

Širok spektar delovanja i fleksibilnost u primeni u odnosu na fenofazu useva. Uspešno se primenjuje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja strnih žita, odnosno u zaštiti lista i klasa

Custodia® daje odlične rezultate u zaštiti ječma od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis hordei) i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis), primenom od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59) u količini 0,8 l/ha.

Momenat kada ispoljava najbolji efekat u cilju suzbijanja prouzrokovača mrežaste pegavost ječma i pepelnice, je početak vegetacije u proleće, krajem bokorenja početkom vlatanja (BBCH 30-32). Postiže dobre rezultate u ječmu i u drugom tretmanu, koji se izvodi od pojave lista zastavičara do kraja klasanja (BBCH 37 - 59).

U pšenici na visokom nivou kontroliše prouzrokovače sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), pepelnice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), fuzarioze klasa (Fusarium spp.)... u dozi od 0,8 l/ha. Zahvaljujući svom širokom spektru delovanja, Custodia® se može uspešno koristiti u prvom tretmanu, zaštiti lista pšenice (početak vlatanja-faza prvog ili drugog kolenca), u zaštiti klasa (početkom cvetanja) ili u međutretmanu (u fazi lista zastavičara).

Pored odličnih rezultata u suzbijanju bolesti strnih žita, i fungicidnog efekta, preparat Custodia® ima značajan fiziološki efekat. Pripada grupi fungicida koji ispoljavaju tzv. „Green efekat“, kod biljaka.

Zeleni efekat se manifestuje kroz poboljšanje fotosintetičkih procesa, aktivnosti stoma, što rezultira boljem usvajanju vode i azota od strane tretiranih biljaka, poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata.

Krajnji rezultat je produžen period vegetacije useva, odnosno perioda nalivanja zrna, pa samim tim povećanje prinosa i kvaliteta.

U stresnim situacijama Custodia® podiže otpornost na sušu i druge stresne faktore.

Pravi je momenat za mudar izbor na putu ka stabilnom i sigurnom prinosu. Custodia® će pšenici obezbediti sigurnu zaštitu od bolesti lista i klasa i omogućiti bolju iskorišćenost vode u stresnim uslovima. Stimulativnim delovanjem na sintezu hlorofila, zadržaće duže zelenim i zdravim list zastavičar, koji je nosilac prinosa.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.