Skip
Cvet jabuke

Zaštita jabuke u fazi roze pupoljaka i kruške u fazi cvetanja

Jabuka se nalazi u fazi roze pupoljka i po pitanju zaštite od bolesti svakako treba obratiti pažnju na dva
najznačajnija prouzrokovača bolesti (Čađava pegavost lista i krastavost plodova – Venturia inaequalis i
Pepelnica – Podosphaera leucotricha). Kruška se nalazi u fazi cvetanja. Sada je potrebno zaštititi list od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis).
Cvet jabuke

JABUKA

Gljiva Venturia inaequalis prezimljava u opalom lišću u voćnjaku. U ovom peroidu sa tren utnimtemperaturama, prisutnim askosporama i povremenim kišama, postoji konstantna opasnost od ostvarenja primarnih infekcija. Efikasno rešenje u fazi roze pupoljka je preparat Ciprodex® u dozi od 0,7 l/ha uz dodatak nekog kontaktno – preventivnog preparata kako bi usporili mogućnost pojave rezistentnosti ali i produženja perioda zaštite. Kurativni efekat preparata Ciprodex® ( vreme do kada može da zaustavi već započetu infekciju ) je od 48-56 sati.

Pepelnicu jabuke upravo u ranim fazama razvoja jabuke moramo suzbiti i sprečiti njeno dalje širenje, te su tretmani u ovom periodu od velike važnosti. Za preventivna tretiranja pre nastanka uslova za sekundarne infekcije ali i kurativne tretmane nakon ostvarenih zaraza, preporuka je preparat Nimrod® u dozi od 0,8 l/ha.

U fazi roze pupoljka obratiti pažnju na prisustvo crvene voćne grinje, Panonychus ulmi. Ako se nalazi u fazi početka piljenja jaja primeniti akaricid Apollo® u dozi od 0,5 l/ha koji je specifičan za suzbijanje jaja i tek ispiljenih larvi.KRUŠKA

Preporuka za tretman je kombinacija preparata Ciprodex® u dozi od 0,7 l/ha uz dodatak kontaktno – preventivnog preparata Merpan® u dozi od 2 kg/ha.

Primećeno je produženo, intenzivno polaganje jaja kruškine buve( Psylla pyri ) te u zasadima gde adekvatna zaštita nije sprovedena pre faze cvetanja možemo očekivati veće probleme. U fazi cvetanja nećemo koristiti insekticid ali odmah nakon cvetanja u precvetavanju, primeniti Invert® u dozi od 1,5 l/ha ( efikasno deleovanje na mlađe larvene stadijume ) uz dodatak preparata Kestrel® u dozi 0,5 l/ha.