Skip
Fungicidi

Nimrod®

Nimrod® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Nimrod

Opšti podaci

Prednosti preparata Nimrod®

  • Jedinstven preparat na našem tržištu (aktivna materija bupirimat)
  • Zbog svog mehanizma delovanja ima značajno mesto u zaštiti od pepelnice u usevima u kojima se primenjuje

 

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha): - preventivnim tretiranjem od fenofaze kada su prvi listovi otvoreni, odnosno od faze bubrenja cvetnih pupoljaka, ali se bolji efekti postižu tretiranjem posle listanja (na početku rasta mladara), odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka;- kurativnim tretiranjem po pojavi belih mladara, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja (sekundarno zaražavanje).

  • Koncentracija primene: 0,04% za preventivna i 0,06% za kurativna tretiranja
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Breskva

U zasadu breskve se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaeroteca panosa var. persicae) u toku vegetacije, preventivno a najkasnije po prvoj pojavi oboljenja.

  • Količina primene: 0,75-1 l/ha
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Ruža

U zasadu ruže se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaeroteca panosa var.rosae) u toku vegetacije, preventivno pre pojave ili na početku pojave oboljenja.

  • Koncentracija primene: 0,04% za preventivna i 0,06% za kurativna tretiranja
  • Utrošak vode: 300-600 l/ha

Krastavac, lubenica

U usevu krastavca i lubenice se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphae cichoracearum) tretiranjem samo do početka prvog cvetanja, preventivno ili po pojavi prvih simptoma.

  • Koncentracija primene: 0,04% za preventivna i 0,06% za kurativna tretiranja
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

7 dana za krastavac i bostan
21 dan za jabuku i breskvu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Tri puta

Napomene vezane za primenu

U JABUCI optimalni momenat primene je pre cvetanja. Može da prouzrokuje fitotoksične efekte, ako se primenjuje u fazi cvetanja i 30 dana nakon cvetanja na nekim sortama (Zlatni Delišes). Doze primene su od 0,5-1,2 l/ha, više doze depresivno deluju i na populaciju crvenog pauka.

U BOSTANU na osetljivim sortama najbolji rezultati se postižu blok tretmanima (3 puta u razmacima od 7 dana). Doze primene u blok tretmanima su 0,3-0,5 l/ha. Ne primenjivati ga nakon početka cvetanja.

U RUŽAMA takođe blok tretmani daju najbolje rezultate (tada su doze primene 0,2-0,5 l/ha, 3 puta u razmacima od 7 dana). Ako se primenjuje pojedinačno maksimalna pojedinačna doza ne treba da prelazi 1 l/ha. Bezbedno se može primentiti i u vreme početka cvetanja (formirani cvetni pupoljci).

Nimrod® se meša sa preparatom Pyrinex® 48 EC.