Spyrale®

Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Fungicid Spyrale

Problemi koje možete rešiti

 • Pegavost lišća šećerne repe

  Cercospora beticola
 • Pepelnica

  Erysiphe betae
 • Rđa

  Uromyces betae

Primena

Šećerna repa

U usevu šećerne repe za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola), pepelnice (Erysiphe betae) i rđe (Uromyces betae) u periodu od potpunog zatvaranja redova - 90 % biljaka je zatvorilo red (BBCH 39) do faze kada je koren dostigao veličinu za vađenje (BBCH 49).

 • Količina primene: 0,75 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 21 dan za šećernu repu

Aktivna supstanca

Fenpropidin 375 g/l

Difenokonazol 100 g/l