Skip
Herbicidi

Sulcotrek®

Sulcotrek ® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

Ilustracija herbicida Sulcotrek

Opšti podaci

Prednosti preparata Sulcotrek®

  • Herbicid širokog spektra delovanja
  • Dvostruki način delovanja (folijarno i rezidualno)
  • Dvostruki mehanizam delovanja (hemijske grupe: triketon i triazin) na tretirane korovske biljke
  • Obezbeđuje dugotrajnu zaštitu useva kukuruza

Primena

KUKURUZ

Primenjuje se posle nicanja useva kukuruza i korova kada je usev u fazi 2-8 razvijenih listova (faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova.

  • Količina primene: 2 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Sulcotrek® ima naglašeno delovanje preko zemljšta.
Može da se primenjuje u usevima semenskog kukuruza, kao i kukuruza šećerca i kokičara, ali se preporučuje prethodna proba na fitotoksičnost. U slučaju preoravanja na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz, a u jesen iste godine na tretiranim površinama uz prethodno duboko oranje mogu se sejati strna žita i uljana repica. U proleće naredne godine na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj. Za ostale biljne vrste nema ograničenja.