Skip
Insekticidi

Lascar®

Lascar® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Ilustracija insekticida Lascar

Opšti podaci

Prednosti preparata Lascar®

 • Lascar® je pogodan za primenu u integralnoj zaštiti
 • Poseduje translaminarno kretanje u biljci
 • Zbog svog ovicidnog delovanja, najefikasnija primena ovog preparata je u momentu polaganja jaja
 • Utiče i na slabljenje populacije lisnih vaši
 • Selektivan na predatore

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem na početku polaganja jaja, a najkasnije pre početka ubušivanja gusenice u plodove.

 • Koncentracija primene: 0,075-0,1%
 • Utrošak vode: 1000 l/ha

Kruška

U zasadu kruške se primenjuje za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) tretiranjem na početku polaganja jaja.

 • Koncentracija primene: 0,15%
 • Utrošak vode: 1000 l/ha

Paradajz

U usevu paradajza u zaštićenom prostoru se primenjuje za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) tretiranjem u vreme pojave prvih larvi.

 • Koncentracija primene: 0,05-0,075%
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

28 dana za jabuku i krušku

3 dana za paradajz

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta

Napomene vezane za primenu

U JABUCI zbog mogućeg razvoja rezistentnosti jabukovog smotavca na jedinjenja iz ove grupe mehanizma delovanja, preparat ne primenjivati više od 2 puta u toku godine na istoj površini i ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe antagonista juvenilnog hormona. Takođe ispoljava zadovoljavajuće delovanje na kalifornijsku štitastu vaš u registrovanoj višoj dozi od 1 l/ha.

U KRUŠCI pošto najveću efiksanost na kruškinu buvu ispoljava na mlađe larvene stupnjeve, tretmane treba pozicionirati pred cvetanje kruške, odnosno kada dominiraju mlađi larveni stupnjevi. Ne primenjivati ga u vreme cvetanja zasada zbog nepovoljnog delovanja na oprašivače. Tokom vegetacije može se primenjivati i kada dominriaju stariji larveni stupnjevi, ali mu je efikasnost tada manja. Uvek ga primenjivati sa okvašivačem (ako ima puno medne rose). Takođe i u jesen, posle berbe kada ima puno larvi može se uraditi tretman sa ovim preparatom u cilju dobijanja ženki koje će polagati sterilna jaja.