Skip
Farmer u uljanoj repici

Primena herbicida u uljanoj repici

Zaštita uljane repice od korova u jesenjem delu vegetacije, predstavlja veoma značajnu meru u proizvodnji ove kulture. Osnovni preduslov za uspešno suzbijanje korova u usevu uljane repice je dobar izbor herbicida. Kod izbora preparata, neophodno je poznavanje samih karakteristika preparata, spektra delovanja, zakorovljenosti parcele na kojoj planiramo setvu uljane repice kao i tipa zemljišta.
Farmer u uljanoj repici

Proizvodnja uljane repice u Srbiji dobija sve više na značaju, sve veći broj poljoprivrednih proizvođača se opredeljuje za setvu ove kulture.

Iako je uljana repica usev gustog sklopa, često je potrebna primena herbicida, jer korovske biljke u početnim fazama njenog razvoja (tokom klijanja i nicanja), značajno konkurišu za vodom, hranom, svetlošću i životnim prostorom. U borbi sa prisutnim korovima, repica zaostaje u porastu, te slabi, stoga je podložna zimskom izmrzavanju.
Sve ovo se značajno odražava na prinos.

Uljanoj repici u početnim fazama porasta (nicanje i nakon nicanja) pa sve do zatvaranja redova, konkurišu jednogodišnji letnji korovi (pepeljuga, štir, dvornici, muhari, korovsko proso…). Ovi korovi propadnu sa prvim jesenjim mrazevima, ali u slučaju veće brojnosti ometaju početni porast repice. Daleko su opasniji ozimi korovi kao što su: mišjakinja, kamilica, mrtva kopriva, čestoslavica, hoću-neću, galijum, gorušica, divlja rotkva…
Ozimi korovi niču tokom jeseni, obično prezime i nastavljaju svoj razvoj u proleće.

Za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu uljane repice kompanija Adama ima nekoliko rešenja, herbicide:

1. Sultan® (metazahlor 500 g/l) u dozi od 2,0 l/ha

2. Kalif® 480 SC (klomazon 480 g/l) u dozi od 0,15-0,2 l/ha

3. Kalif® Mega (klomazon 33 g/l + metazahlor 250 g/l), u dozi od 2,0 – 2,5 l/ha.

Herbicidi se koriste posle setve, a pre nicanja uljane repice na dobro pripremljenom zemljištu. Navedenim preparatima oslobađamo usev od korova na samom startu i obezbeđujemo dobar i nesmetan početni porast uljane repice.

Na parcelama uljane repice, gde je predusev bila pšenica ili ječam zbog rasipanja semena tokom žetve, problem u jesenjem delu vegetecije mogu da predstavljaju samonikle žitarice. Brzo zatvaraju zemlju i guše usev.

Suzbijanje samoniklih žitarica treba obaviti kada dostignu visinu od 10 cm, a kada uljana repica ima minimalno 2-4 prava lista. Brzo i sigurno rešenje je Adamin herbicid Leopard® 5 EC (kvizalofop-p-etil 50 g/l). U dozi od 0,8 -1 l l/ha od faze 2 lista samoniklih žitarica do bokorenja, a kada su samonikle žitarice ušle u bokorenje potrebna doza preparata Leopard® 5 EC je 1,5 l/ha. Pored herbicida Leopard proverena rešenja za ovu namenu su i preparati Agil® i Diler®.