Skip
Proizvođač u usevu šećerne repe

Postojeća i nova rešenja u zaštiti šećerne repe od cerkospore

U zaštiti šećerne repe od cerkopore proizvođači su ostali bez veoma važnih fungicida. Zabrana brojnih aktivnih materija prouzrokovala je gubitak bitnih mehanizama delovanja u postojećoj strategiji zaštite i ove promene su zahtevale hitno uvođenje novih rešenja. Kompanija Adama je obezbedila proizvođačima šećerne repe nekoliko visoko efikasnih fungicida za različite faze borbe protiv cerkospore.
Proizvođač u usevu šećerne repe

Fungicid Spyrale® – Dokazano vodeće rešenje u borbi protiv cerkospore

Kompanija Adama, kao odgovor na stalne izazove i promene, 2021. godine je uvela na tržište Srbije dvokomponentni sistemični fungicid Spyrale®. Zahvaljujući visokom nivou zaštite, potpuno drugačijem mehanizmu delovanja u odnosu na postojeći standard i inovativnom molekulu (fenpropidinu) koji je važan sa aspekta antirezistentne strategije, fungicid Spyrale® je vrlo brzo prepoznat od strane proizvođača “slatkog korena” kao vodeće rešenje za cerskosporu i postao je standard u programu zaštite šećerne repe.

Pored fungicida Spyrale®, kompanija Adama u svom program zaštite od cerkospore ima još tri snažna, nova fungicida na bazi protiokonazola: Soratel®, Forapro®i Maganic®. Preparati su razvijeni po Asorbital® tehnologiji formulacije, patentiranoj od strane Adama razvojnog tima za formulisanje pesticida na globalnom nivou.

Reč je o potpuno novom, jedinstvenom i zaštićenom konceptu formulacije fungicida, koji uključuje poseban sistem pažljivo biranih koformulatora, rastvarača i integrisanim ađuvanata, najnovije generacije, sa nizom prednosti:
 

1. Poboljšavaju aktivnost protiokonazola,       

2. Obezbeđuju uravnoteženu pokrovnost tretirane površine, 

3. Bolju distribuciju aktivne materije na površini lista,

4. Bržu penetraciju protiokonazola kroz voštani sloj kutikule lista, tj. brže usvajanje       

6. Odličnu sistemičnu migraciju/distribuciju u listu. 

Sve navedeno doprinosi bržem kretanju protiokonazola od početne tačke kontakta kapljice rastvora sa površinom lista do mesta delovanja, ćelijske membrane patogena. To je od ključne važnosti za visoku efikasnost protiokonazola, kao DMI fungicida, inhibtora biosinteze sterola. 

Efikasnost fungicida, koji na ovaj način deluju, u direktnoj je korelaciji sa njegovom sposobnosću kretanja unutar biljke, od početne tačke kontakta kapljice na listu, kroz kutikulu lista, a zatim kroz biljna tkiva do lokacije hifa gljivice. DMI fungicidi (inhibitor demetilacije) variraju u svojoj rastvorljivosti u mastima i u vodi, i samim tim varira sposobnost prolaska kroz voštani sloj kutikule lista, kao i mobilnost unutar samog lista. Adama Asorbital® tehnologija formulacije povećava difuziju a.m. protiokonazol i pruža poboljšanu kontrolu cerkospore.

 

Soratel® – maksimalna zaštita u ranoj fazi zaraze

Soratel® je prvi proizvod kompanije Adama formulisan po Asorbital Tehnologiji.

Jednokomponentni je sistemični fungicid sa 250 grama a.m. protiokonazola.

Protiokonazol je vodeći triazol u zaštiti šećerne repe od cerkospore. Odlikuje se protektivnim i snažnim kurativnim delovanjem, sa maksimalnom fungicidinom efikasnošću u ranoj fazi patogeneze, odnosno nakon ostvarene infekcije. Pruža sigurnu i pouzdanu zaštitu lista šećerne repe u dozi primene od 0,6 l/ha. 

 

Forapro® - za pojačanu zaštitu u svim fazama bolesti

Forapro® je fungicid za pojačanu zaštitu šećerne repe od cerkospore. Preparat u svom sastavu ima dve aktivne materije protiokonazola (175 g/l) i fenpropidin (250 g/l), koje se međusobno dopunjuju, delujući u svim fazama patogeneze. 

Dakle, Forapro® je podjednako dobar u sprečavanju zaraze (klijanja spora), kao i u presecanju veće ostvarene infekcije (porasta hifa i micelija gljive, sporulacije patogena) i zaustavljanju dajeg širenja bolesti u usevu. Asorbital® tehnologijom formulacije podignuta je efikasnost ovog fungicida na viši nivo.

Forapro® je veoma značajan sa aspekta antirezistentne strategije. Aktivne materije protiokonazol i fenpropidin, tj hemiske grupe kojima pripadaju (triazoli i piperidini) deluju u različitim fazama biosinteze sterola, inhibicijom različitih enzima, odnosno imaju potpuno različita ciljna mesta delovanja.

Forapro® je važan „alat“ u cilju odlaganja pojave rezistentnosti, naročito u godinama kada je potrebno uraditi 3 ili više cerkospornih tretmana. Primenjuje se u dozi od  1 l/ha.  

Visok nivo zaštite, pojačan Asorbital® tehnologijom formulacije i važnost u antirezistentnoj strategiji, čine Forapro® vodećom fungicidom u svim programima kontrole cerkospore u  šećernoj repi.

 

Maganic® – za brze intervencije i presecanje zaraze

Maganic® je dvostruko jak triazol za dvostruko bržu i snažniju zaštitu lista šećerne repe. U svom sastavu ima 175 g/l protiokonazola i 125 g/l difenokonazola. 

Praktično, reč je o sistemičnom fungicidu naglašenog kurativnog delovanja. Odličan je izbor za brze intervencije i presecanje zaraza u dozi primene od 1 l/ha.

Najbolje rezultate daje pozicioniran u udarne cerkosporne tretmane (prvi, drugi ili treći), dok kratka karenca, čini ga odličnom opcijom i u završnim fungicidnim tretmanima.

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama