Skip
Setva uljane repice

Osigurajte dobar start uljane repice i otključajte potencijal za maksimalni prinos

Zaštita uljane repice od korova nakon setve, a pre nicanja je veoma značajna mera koja može da utiče na krajnji ishod proizvodne godine.
Setva uljane repice

Uljana repica može da ispolji svoj maksimalni potencijal kada joj pomognemo da prevaziđe kritične situacije, među kojima su napadi korova i štetočina, a pomoć joj je neophodna na samom početku. Kompanija Adama je obezbedila dva originalna rešenja - herbicid Sultan® i insekticid Lamdex® koji proizvođaču donose duplu prednost: efikasnije suzbijanje korova i štetočina i manje troškove ulaganja u zaštitu useva.

 

Zaštita uljane repice od korova

Zaštita uljane repice od korova nakon setve, a pre nicanja je veoma značajna mera koja može da utiče na krajnji ishod proizvodne godine. U početnim fazama rasta uljane repice i sve do zatvaranja redova, korovi imaju prednost bržeg rasta, troše mnogo vode i hranljivih materija, konkurišu za svetlošću i životnim prostorom i na taj način sveobuhvatno ugrožavaju početni rast uljane repice, što direktno utiče na visinu prinosa.

Aktivnost za sprečavanje ove situacije se preduzima pre nego što se desi, primenom herbicida posle setve, a pre nicanja uljane repice. Pored različitih rešenja preparat Sultan® se izdvojio prvenstveno jer je dokazao svoju superiornost na terenu. 

Herbicid Sultan® je selektivni sistemični herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Sadrži najveću dozu aktivne materije metazahlor po litri (500 g /l). Postoje i drugi preparata sa istom aktivnom materijom, ali je sadrže u manjoj količini. U praksi, to znači da je za efikasno suzbijanje jednogodišnjih korova dovoljna doza od 2 litre preparata Sultan® po hektaru, dok je kod drugih preparata ta doza veća. 

Spektar korova koje Sultan® suzbija je veoma širok, a neki od njih su: bulka obična, čestoslavica poljska, dimnjača obična, divlji sirak iz semena, dvornik obični, dvornik ptičji, gorušica poljska, kamilica, konica obična, llivadarka obična, ljubičica poljska, mišjakinja obična, mišji repak, mrtva kopriva crvena, oranj, pepeljuga obična, pomoćnica obična, proso korovsko, štir obični i mnogi drugi.

Herbicid Sultan® se primenjuje posle setve, a pre nicanja, kada je najvažnije da se pobede korovi da ne bi svojim pritiskom narušili sklop uljane repice. Kada se uljana repica razvije, korovi više nisu konkuretni i ne mogu toliko da umanje potencijal prinosa.  

 

Zaštita uljane repice od štetočina

Ekonomski najznačajnije štetočine koje napadaju usev uljane repice su buvač, repičina osa, sjajnik, muva kupusne mahune, kao i niz različitih repičinih pipa koje se javljaju s proleća. 

Buvač napada uljanu repicu već u prvim fazama rasta, odnosno u fazi kotiledona ili prvih listova. Buvač buši listove i na taj način slabi biljke i usporava njihov rast i razvoj. On obično ne uništi repicu u potpunosti, ali repičina osa može da napravi globrst. Kako bismo zaštitili uljanu repicu od ovih opasnih štetočina preporuka kompanije Adama je primena insekticida Lamdex®.

Lamdex® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji sadrži aktivnu materiju lambda-cihalotrin u količini od 50 g/l. Prednost insekticida Lamdex® je što sadrži veću količinu aktivne materije u odnosu na druge preparate sa istom aktivnom materijom, a to znači da ostvaruje brže delovanje i da će se koristiti manje doze primene (0,2-0,3 l/ha). Pored toga, CS formulacija osigurava postojanost insekticida i obezbeđuje postepeno otpuštanje aktivne materije, pa samim tim i duže delovanje. 

Sve navedene karakteristike oba preparata omogućavaju proizvođaču da smanji troškove ulaganja u zaštiti uljane repice ne dovodeći u pitanje njenu efikasnost i poveća svoje prihode na ovaj način.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA