Skip
Tomigan

DA, mi imamo rešenje za poponac u kukuruzu!

Tomigan® - Partner preparat za korove u kukuruzu koji se teško suzbijaju
Tomigan

Negde ustaljeno mišljenje je da se širokolisni korovi u kukuruzu lako suzbijaju, da to nije nikakav problem, da je bitno samo paziti da sirak ne preraste.

Da li je to zaista tako?

Da li poponac, njivski vijušac i divlju kupinu možemo suzbiti sa svim preparatima namenjenim za širokolisne korove? Poljoprivredni proizvođači koji pomenute korove imaju na svojim njivama znaju šta je muka u kukuruzu. Šta je gore i od rezistentnog sirka, šta ne suzbija gotovo ni jedan preparat... Velika grupa herbicida na bazi triketona imaju jako slab ili gotovo nikakav efekat na ove korove.

Činjenica je da se pomenuti korovi javljaju malo kasnije i da nam glavno ograničenje bude upravo taj četvrti list kukuruza do kog je velika većina preparata ograničena.

Mali broj paora zna da za ovo postoji rešenje, a da nije nije u pitanju preparat koji je ograničen brojnim faktorima, kao što su temperatura, padavine, zdravstveno stanje gajene biljke (kukuruza) i naravno veličina kukuruza.

Jednostavno, efikasno i pre svega pouzdano rešenje jeste preparat Tomigan® na bazi aktivne materije fluroksipir 250 g/l i primenjuje se od trećeg do šestog lista u kukuruzu.

Ukoliko se odlučimo da ga samostalno primenjujemo, doza je 0,8 l/ha.

Ukoliko se primeni sa preparatom Chief®, dobijamo kompletno rešenje za apsolutno sve širokolisne korove koji se javljaju u kukuruzu. Doza primene zavisi od veličine i spektra korovskih vrsta i kreće se od 0,8 do 1,2 l/ha preparata Cheif® i 0,3 -0,6 l/ha preparata Tomigan®.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.