Skip
Usev kukuruza

Proverena zaštita u kukuruzu Chief® + Nicogan® i pravi momenat za tretman

Herbicid Chief® je efikasno rešenje protiv širokolisnih korova, dok je preparat Nicogan® namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu.
Usev kukuruza

Gajenje kukuruza se ne može zamisliti bez pravovremenog i efikasnog suzbijanja korova. Oni svojim prisustvom u usevu kukuruza mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Borba protiv korova hemijskim sredstvima je vrlo kompleksna sa različitim pristupom od parcele do parcele. Zbog toga se u praksi najčešće koristi kombinacija nekoliko preparata na bazi različitih aktivnih materija koje zajednički imaju širok spektar delovanja.

Jedna od sigurnih preporuka koja je više godina unazad potvrđena od velikog broja poljoprivrednih proizvođača je kombinacija dva preparata Chief® i Nicogan®.

Pitali smo regionalnog predstavnika iz kompanije ADAMA dipl. Ing. Dragana Kankaraša zašto se ova kombinacija preporučuje u zaštiti kukuruza od korova?

Kombinacija preparata Chief® + Nicogan® proizvođačima pojednostavljuje zaštitu kukuruza. Preparati su kompatibilni, imaju široko vreme primene i veoma su efikasni. Suzbijaju širokolisne i uskolisne korove koji mogu da se nađu na parceli.

Herbicid Chief® (mezotrion 100 gr) je selektivni i sistemični herbicid. Namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8. lista. Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i rezidualno delovanje (preko zemljišta). On ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana. Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza tada su korovi obično do faze 4. lista. Korovi koje preparat uspešno suzbija su: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense)pomoćnica (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium), suncokret samonikli (Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapsis arvensis), čičak (Xanthium strumarium) i mnoge druge.

Doze primene preparata Chief® su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

Preparat Nicogan® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac) sve do 8 listova kukuruza, ističe Kankaraš

Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna primena je kod useva sa razvijenim 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primena. Ova primena predstavlja tretiranja u razmaku od 10 do 14 dana. Pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha. Drugi tretman je kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

Zahvaljujući kompatibilnosti, visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief® i Nicogan®, poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove kako uskolisne tako i širokolisne u usevu kukuruza.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.