Skip
Strna žita

Dikamin - rešenje za korove u pšenici i kukuruzu

Prvi herbicid koji je sintetizovan davne 1941. godine i koji je uveo pravu revoluciju u oblasti nauke o korovima i njihovom suzbijanju je 2,4 dihlorfenoksisirćetna kiselina, poznat kao 2,4 D. Od tog perioda kreće sinteza brojnih herbicida i iznalaženje različitih rešenja u oblasti zaštite od korova. Prošlo je 80 godina od njihove sinteze, a herbicidi na bazi 2,4 D i dalje ostaju u primeni. Zašto? Šta ih to čini nezamenljivim herbicidima u žitaricama i kukuruzu? I šta ih je održalo sve ove godine?
Strna žita

Donosimo odgovore:

  • Poseduju širok spektar delovanja;
  • Predstavljaju veoma ekonomično i efikasno rešenje;
  • Deluju i na brojne korovske vrste u kukuruzu, na koje su nedovoljno efikasni  herbicidi novije generacije;
  • U pšenici je rešenje za korove koji su razvili rezistentnost na herbicide iz hemijske grupe sulfonil urea (Papaver rhoeas - bulka), kao i na korove (Veronika spp- čestoslavica i Lamium purpureum. - mrtva kopriva), na koje su nedovoljno efikasni neki herbicidi novije generacije.

Aktivna materija 2,4 D može biti u obliku soli (dimetilamonijum) i estra (etilheksilestar).

Kompanija ADAMA iz svog portfolija može da ponudi herbicid na bazi 2,4 D u obliku soli, pod nazivom Dikamin 600. Reč je o selektivnom sistemičnom herbicidu, namenjenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza bez poduseva. Pripada grupi sintetičkih auksina tj. hormonskih preparata“, govori Mira Babić.

Prednosti preparata Dikamin® 600 formulisanog u obliku soli u odnosu na druge preparate na tržištu na bazi iste aktivne materije, ali u obliku estra su:

  • Bolje usvajanje korenom korovskih biljaka od herbicida sa aktivnom materijom 2,4 D u obliku estra. Ova prednosti herbicida Dikamin® 600, posebno dolazi do izražaja kod korova koji formiraju deblju kutikulu (kutin i voštana prevlaka), koja umanjuje folijarni efekat herbcida.  
  • Sigurniji i pouzdaniji herbicid. Efikasan (agresivan) na korove, pri višem nivou selektivnosti (bezbednosti) u odnosu na herbicide u obliku estra. Manje agresivan na useve pšenice i kukuruza.
  • Postojaniji je oblik 2,4 D i manje je isparljivosti od herbicida kod kojih je 2,4 D u obliku estra, te je bezbedniji (manje fitotoksičan) za okolne useve, jer gajene biljke mogu apsorbovati i pare nižih alifatičnih estara 2,4 D. Estarske formulacije imaju veći pritisak pare i imaju tendenciju da ispare više od soli.

 

Spektar delovanja preparata Dikamin

Dikamin® 600 poseduje izuzetno širok spektar delovanja, suzbija brojne jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u usevima pšenice i kukuruza bez poduseva, kao što su: lipica, štir, prstenak poljski, vidovčica crvena, hoću-neću, loboda, slačica, pepeljuga obična, pepeljuga srcolisna, tatula, kereće grožđe, obična mrkva, dimnjačarka, suncokret divlji, ljutić obični, lubeničarka njivska, mrtva kopriva, dvornik ptičiji, dvornik veliki, žalfija prstenasta, slačica bela, gorušica, pomoćnica, poljska gorčika, obična gorčika, mišjakinja obična, kravlja trava, čestoslavica srcolisna, čestoslavica persijska, ljubičica poljska, čičak,, palamida njivska, poponac njivski,  maslačak, nana poljska, nana divlja, bokvica velika, aptovina...

U usevu kukuruza Dikamin® 600 se primenjuje u fazi od 3 do 5 listova kukuruza, odnosno kada su korovi u fazi od kotiledona pa do razvijenih 6 listova u količini 1-1,5 l/ha. Može biti i  kompletna zaštita kukuruza zbog širokog spektra korova koje pokriva. Suzbija većinu jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova“, naglašava Babić.

Radi pojačanog i produženog zemljišnog delovanja, Dikamin® 600 se može kombinovati sa  preparatima na bazi terbutilazina. Ukoliko su pored širokolisnih korova krenuli uskolisni korovi, ovoj kombinaciji se može dodati pola doze herbicida Nicogan® (0,5-0,75 l/ha).

U pšenici Dikamin® 600 nalazi svoju primenu od sredine bokorenja do II kolenca (BBCH 24-32).  Posmatrano fenofazno ima nešto kraće vreme primene u usevu pšenice, ali se ono često  poklapa sa  vremenom prve fungicidne aplikacije“.

Radi proširenja spektra delovanja na broćiku (Galium aparine) u pšenici se može mešati sa herbicidom Tomigan (fluroksipir-meptil).

U  mnoštvu inovativnih rešenja na tržištu, prvi sintetizovani herbicid na bazi 2,4 D i dalje ima svoje mesto u suzbijanju korova u usevu pšenice i kukuruza.

Zašto Dikamin® 600 ne bi bio Vaša birana opcija?

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u Vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu ili nam pišite.