Skip
Kukuruz

Proverena zaštita od korova u kukuruzu

Setva kukuruza u Vojvodini je, uglavnom, završena. Usevi kukuruza se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja do razvijena tri lista (BBCH 9-13).
Kukuruz

Setva kukuruza se, zbog hladnog vremena, odvija nešto sporije nego što je uobičajeno. Bez obzira na ove okolnosti zaštita kukuruza od korova biće obavezna za sve poljoprivredne proizvođače u nastupajućem vremenskom periodu.

Korovi svojim prisustvom konkurišu kukuruzu u borbi za svetlo, hranu i vodu, i mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Istovremeno pogoduju razvoju bolesti i štetočina. Proizvodnja kukuruza se ne može zamisliti bez pravovremenog i efikasnog suzbijanja korova. Kukuruz ima u početku vegetacije vrlo spori rast, a to pogoduje razvoju korova. Radi toga je neophodno zaštiti kukuruz u njegovim početnim fazama razvoja. Borba protiv korova počinje već predsetvenom obradom. Osim obradom zemljišta, značajna mera borbe je i plodored.

Hemijske metode borbe protiv korova su najzastupljenije. U praksi se sreće veliki broj korovskih vrsta koje se međusobno razlikuju po građi vegetativnih organa, načinu razlikovanja i fiziologiji. Zato je borba protiv korova hemijskim sredstvima vrlo kompleksna. Svaki preparat deluje samo na jednu vrstu ili grupu korova, dok na ostale korove ne deluje (selektivnost). Zbog toga se u praksi najčešće koristi kombinacija nekoliko hemijskih preparata koji zajednički imaju širok spektar delovanja.

 

Šta kompanija Adama nudi proizvođačima za zaštitu kukuruza od korova?

Pored standardnih preparata Chif® i Nicogan®, Adama u ponudi ima i novi preparat za suzbijanje širokolisnih korova jedinstvene kombinacije aktivnih materija - preparat Coltrane®.

Preparat Coltrane® (dikamba 120 g/l + mezotrion 50 g/l) je selektivni, sistemični herbicid. Primenjuje se u kukuruzu za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Ovo je prvi preparat na tržištu koji u sebi sadrži dobro poznati aktivnu materiju dikamba koja može da se koristi bez ikakvih ograničenja. Primena ovog preparate značajno olakšava tretmane kukuruza.

Coltrane® odlikuje fleksibilnost po vremenu primene i može se koristiti od 2. pa do 9. lista kukuruza. Ima dvostruki mehanizam delovanja. Dve aktivne materije iz dve različite hemijske grupe herbicida povećavaju spektar delovanja i smanjuju mogućnost pojave rezistentnosti. Odlikuje ga dvostruko delovanje: folijarno, delovanje preko lista i produženo zemljišno (rezidualno) delovanje na korove. Može se koristiti jednokratno u količini od 2 l/ha kada je kukuruz u fazi od 2. do 9. lista i dvokratno, prvo tretiranje obaviti u količini od 1,2 l/ha kada je kukuruz u fazi od 2. do 6. lista, a drugo tretiranje u količini od 0,8 l/ha u fazi od 6. do 9. list.

Spektar delovanja: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), divlji broć (Gallium sp.), troskot (Polygonum aviculare), njivski vijušac (Polygonum convolvulus), obični dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), pomoćnica (Solanum nigrum), obična gorčika (Sonchus oleraceus), čičak  (Xanthium sp.), ladolež (Calystegia sepium) i mnoge druge.

Preparat Chief® (mezotrion 100 gr) je selektivni i sistemični herbicid kompanije Adama namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Možemo da kažemo da je ovaj preparat postao standard u zaštiti kukuruza od korova u tzv. post tretmanima. Preparat u sebi sadrži okvašivač što mu pojednostavljuje primenu.

Optimalni momenat primene je u fazi od 4 do 6 listova kukuruza a kada su korovi do faze 4. lista. Ovo je pravi momenat za tretman. U ovom periodu  kukuruz počinje da formira prinos a i korovi su u najosetljivijoj fazi. Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8. lista.

Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i rezidualno delovanje (preko zemljišta) koje ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana. Ovo produženo delovanje će sprečiti da dođe do porasta tzv. letnjih korova, onih koji se javljaju kasnije, u onim  fazama razvoja kukuruza kada nijedna mera (mehanička ili hemijska) nije više moguća.

Doze primene preparata Chief® su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

Spektar delovanja: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), pomoćnica (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium), suncokret samonikli (Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapsis arvensis), čičak (Xanthium strumarium) i mnoge druge.

Preparatom Nicogan® (nikosulfuron 40 g/l) kompanije Adama koristi se za suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropirum repens), veliki muhar (Panicum crus galli), muhar sivi (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), zubača (Cynodon dactylon) i dr.

Preparat Nicogan je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac). Može se primenjivati sve do 8 listova kukuruza.

Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primene. Ova primena predstavlja tretiranja u razmaku od 10 do 14 dana, pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha. Drugi tretman se izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

 

Efikasne kombinacije preparata

Pomenuli smo da kombinacije hemijskih preparate značajno utiču na povećavanje efikasnosti u borbi protiv korova. Kompanija Adama poljoprivrednim proizvođačima može da ponudi 2 kombinacije preparata. Ovo su kombinacije više aktivnih materija, sigurnih i proverenih kroz dosadašnju praksu koje se koriste za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova.

Chief® + Nicogan® ili Coltrane® + Nicogan®

Obe pomenute kombinacije proizvođačima olakšavaju primenu preparata, kompatibilni su, lako se mešaju, fleksibilni su po vremenu primene i pružaju sigurnost za suzbijanje korova, širokolisnih i uskolisnih koji mogu da se nađu na parceli.