Skip
Suncokret

SUZBIJANJE KOROVA U SUNCOKRETU

Primenom herbicida Racer® za suzbijanje širokolisnih korova posle setve a pre nicanja obezbeđujemo usevu suncokreta dobar start bez konkurencije korovskih biljaka.
Suncokret

Na početku smo nove proizvodne sezone u poljoprivredi i pred nama su kao i uvek različiti izazovi. U toku je setva suncokreta i istovremeno moramo razmišljati kako zaštititi usev suncokreta od korovskih biljaka. Pored izbora hibrida treba obratiti pažnju na sprovođenje svih agrotehničkih mera, a posebno na zaštitu suncokreta od korova. Usevu suncokreta je najvažnije pružiti zaštitu od korova u početnim fazama rasta i razvoja kako bi se suncokret razvijao bez konkurencije korovskih biljaka. Jedino tako možemo očekivati visoke prinose.

Ukoliko ste se opredelili za setvu klasičnih hibrida suncokreta važno je primeniti preparate za suzbijanje širokolisnih korova posle setve a pre nicanja. U klasičnim hibridima suncokreta, posle nicanja imamo veoma sužen izbor efikasnih herbicida.

Imajući to u vidu, stručni tim kompanije ADAMA preporučuje herbicid Racer®.

Racer® je selektivni herbicid. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Sadrži aktivnu materiju fluorhloridon (250 g/l) koja efikasno deluje folijarno na već iznikle korove. Preko površine zemljišta sprečava korovske biljke da niknu, a izuzetno je selektivan na biljku suncokreta.

Na ovaj način obezbeđujemo usevu suncokreta dobar start bez konkurencije korovskih biljaka.

Herbicid Racer® možemo primeniti u svim hibridima suncokreta posle setve, a pre nicanja u količini od 2 - 4 lit/ha. Količina primene zavisi od tipa zemljišta. Na lakšim i ocednijim zemljištima koristimo niže doze dok na težim i zemljištima sa većim sadržajem humusa primenjujemo veće doze.

Velika prednost ovog preparata je što u periodu sa obilnim padavinama i niskim temperaturama nema fitotoksično dejstvo na biljke suncokreta.

Racer® u suncokretu predstavlja jedan od najboljih izbora za suzbijanje ambrozije.

Površine pod IMI hibridima suncokreta u našoj zemlji beleže rast iz godine u godinu. Za suzbijanje širokolisnih korova u IMI hibridima proizvođači koriste preparate na bazi aktivne materije imazamoks. Herbicid Saltus® sadrži duplu dozu, odnosno 80 g/l aktivne materije imazamoks. Pruža proizvođačima fleksibilnost primene, praktično ne obazirući se na porast suncokreta, već isključivo prateći porast korova.

Bezbedno se može primeniti od faze nicanja suncokreta pa sve do faze trećeg para pravih listova. Sa maksimalnom dozom primene od 0,6 l/ha uspešno suzbija sve širokolisne korove održavajući parcelu čistom do žetve.

Uskolisne korove u usevu suncokreta najbolje je tretirati kada su u fazi 3 - 5 listova ili kada su visine 20-30 cm. U cilju suzbijanja uskolisnih korova u usevu suncokreta, kompanija ADAMA preporučuje tri izuzetno moćna graminicida : Agil®, Leopard® 5 EC i Diler®.

Doze i primenu preparata za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao i višegodišnjih rizomskih korova možete detaljnije proučiti klikom na link:

Agil®

Leopard® 5 EC

Diler®

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.