Skip
Kukuruz

Zašto je Chief+Nicogan proverena kombinacija u zaštiti kukuruza od korova

Kompanija ADAMA proizvođačima nudi i jedan komercijalni paket Chief Max® koji sadrži preparate Nicogan® i Chief® i vi u tom trenutku imate kompletno rešenje za sve korove na parceli.
Kukuruz

Zaštita kukuruza od uskolisnih korova uz herbicid Nicogan®

Gajenje kukuruza se ne može zamisliti bez pravovremenog i efikasnog suzbijanja korova koji svojim prisustvom u usevu kukuruza mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Borba protiv korova hemijskim sredstvima je vrlo kompleksna sa različitim pristupom od parcele do parcele. Zbog toga se u praksi najčešće koristi kombinacija nekoliko preparata na bazi različitih aktivnih materija koje zajednički imaju širok spektar delovanja.

Šta je efikasno rešenje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu kukruza?

Kompanija ADAMA preporučuje preparat Nicogan®. Preparat koji je vrlo dobro poznat proizvođačima. To je preparat koji odlikuje pre svega dobra formulacija, a to je tzv. OD formulacija - uljna disperzija. Ona omogućava preparatu da se brže u odnosu na standard usvaja od strane korovske biljke, a samim tim pojačavamo i efikasnost delovanja preparata.

Nicogan® je izborio status poznatog i efikasnog herbicida na tržištu. Zbog čega?

Na tržištu postoji preko 20 registrovanih preparata na bazi aktivne materije nikosulfuron, međutim Nicogan® je jedan od retkih koji ima zvaničnu registraciju do osmog lista. Velika većina ima zvaničnu registraciju do petog, eventualn do šestog lista”, savetuje naš stručnjak Dragan Kankaraš.

Tako da kada govorimo o najznačajnijim karakteristikama preparata Nicogan® u prvom redu pominjemo njegovu formulaciju tzv. OD disperziju, zatim fleksibilnost po vremenu primene, a to je da je zvanična registracija do osmog lista što olakšava primenu proizvođačima. I na kraju njegovu selektivnost odnosno ograničenje.”

Preparat ima zvaničnu registraciju u svim tipovima kukuruza. U semenskom, merkantilnom, kokičaru i šećercu.

Ono što proizvođači treba da znaju, a to je da preparatu treba da daju vremena da on stigne do krajnjeg cilja.

Krajni cilj, ako pominjemo divlji sirak i višegodišnji divlji sirak, odnosno rizomski divlji sirak je uništenje rizoma.

Preporuka je da se nakon tretmana dve do tri nedelje ne radi međuredna kultivacija i da damo vremena preparatu da ispuni svoj zadatak.

Doze primene preparata su 1,25 l/ha. Može se raditi jednokratno ili dvokratno. Najbolje je kada je sirak već uznapredovao i kada ima visinu 20-25 cm sa četiri do pet formiranih listova da mogu lakše da prime depozit na sebe.

Tada u roku od dve do tri nedelje imamo potpuno uništenje divljeg sirka prvo sušenje nadzemnih delova, a zatim pojavu tzv. antocijan boje i na kraju imamo čistu parcelu”, savetuje Kankaraš.

Preparat Nicogan® se odlikuje dobrom kompatibilnošću, to znači da on može da se meša sa svim preparatima za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza koje ADAMA može da ponudi. Može da se meša sa preparatom Chief® i sa preparatom Coltrane® i Suloctrek®.

Chief® - rešite problem korova!

Herbicid Chief® (mezotrion 100 gr), selektivni i sistemični herbicid namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. To je preparat sa odličnom formulacijom, tzv. formulacija 2 u 1. Šta to znači?

To znači da on pored aktivne materije u sebi sadrži i okvašivač, što na samoj parceli prvo pojednostavljuje primenu. Zatim, lakše se nanosi na list korovske biljke. Brže se usvaja. Kiša ga teže spira što prilično povećava efikasnost preparata”, govori Kankaraš.

Odlikuje ga odlična fleksibilnost po vremenu primene, odnosno vreme primene je dosta široko. Od drugog pa sve do osmog lista kukuruza. Odlikuje ga i dvostruko delovanje (deluje na korov preko lista - folijarno, a deluje i preko zemljišta - rezidualno delovanje).

Dobro se meša da drugim preparatima koje koristimo za suzbijanje uskolisnih korova ili za suzbijanje nekih tvrdokornih korova ako ih ima u većem procentu.

Mi u ADAMI volimo da kažemo da je preparat Chief® trkač na duge staze! A, to znači da on pored delovanja preko lista ima produženo delovanje preko zemljišta koje može da traje čak i do šest nedelja. Svaka eventualna kiša koja padne u tom periodu ga ponovo aktivira. Što ima poseban efekat na ove buduće tzv. letnje korove koji se pojavljuju”.

Posebno u periodu kada kukuruz zaklopi redove i kada više ne možemo da radimo tretmane mi u tom periodu već imamo čiste parcele.

Već sam napomenuo da Chief® deluje na širokolisne korove, jednogodišnje i višegodišnje to su manje-više svi prisutni korovi na parceli: abutilon, tatula, palamida, pepeljuga, štir, ambrozija, viljušac, poponac i mnogi drugi”.

Količine primene preparata su od 1 do 1,2 l/ha u zavisnosti od korovske flore na parceli.

Ukoliko na parceli imamo prisustvo najtvrdokornijih korova kao što su poponac, viljušac, divlja kupina ili ambrozija tada radimo u dozi od 1,2 l/ha. Ili možete da uvedete još jedan preparat iz naše palete, a to je Tomigan®. Tada imamo kompletno rešenje, jednu odličnu kombinaciju, a to je primena preparata Chief® u dozi od 0,7 l/ha i preparata Tomigan® 0,3 do 0,4 l/ha”, objašnjava Kankaraš.

Koji su efekti primene preparata?

Efekti primene su izbeljivanje tzv. bleaching nadzemnih delova korovske biljke, koje se polako pojavljuje na vršnim delovima i polako se spušta prema korenu.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.