Skip
Šećerna repa

Program za efikasno suzbijanje korova u šećernoj repi

Na početku smo nove proizvodne sezone u poljoprivredi. U toku je setva šećerne repe i istovremeno moramo razmišljati kako zaštititi usev šećerne repe od korovskih biljaka.
Šećerna repa

Usevu šećerne repe je najvažnije pružiti zaštitu od korova u početnim fazama rasta i razvoja kako bi se šećerna repa razvijala bez konkurencije korovskih biljaka. Za uspešno suzbijanje širokolisnih korova, od ključnog značaja je pravovremena primena pažljivo odabranih herbicida.

U tom cilju, stručni tim kompanije Adama preporučuje, u praksi već dokazane, visokokvalitetne i efikasne herbicide.

Herbicid  Efica®

Herbicid  Efica® (s-metolahlor) deluje preko površine zemljišta sprečavajući nicanje korovskih biljaka. Možemo ga primeniti u svakoj sorti šećerne repe posle setve, a pre nicanja useva u preporučenoj količini od 1,4 lit/ha. 

Ovaj tretman nije obavezan, ali ima veliki značaj jer primenom herbicida Efica® omogućavamo usevu šećerne repe start bez konkurencije korovskih biljaka, što je izuzetno značajno, jer je najosetljivija faza rasta i razvoja šećerne repe upravo faza nicanja i faza kotiledona.

Goltix® GoldPowertwin® 

Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja šećerne repe i nakon nicanja korova, kompanija Adama je pripremila moćne herbicide, bez kojih se ne može zamisliti proizvodnja šećerne repe : Goltix Gold (metamitron) i Powertwin® (fenmedifam i etofumesat).

Goltix® GoldPowertwin® su osnovni herebicidi za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja šećerne repe. Goltix® Gold ima kontaktno i izraženo rezidualno dejstvo preko zemljišta na širokolisne korove, posebno na problematične korove kao što su pepeljuga, štir, divlja paprika... Powertwin® je dvokomponentni herbicid ima folijarno i rezidualno dejstvo. Fenmedifam deluje folijarno na širokolisne korove, dok etofumesat deluje preko zemljišta na širokolisne i uskolisne korove.

Maksimalna dozvoljena doza za Goltix® Gold je 5 lit/ha, a za Powertwin® je 4 lit/ha.

S obzirom da šećerna repa sporo napreduje u svom porastu i treba joj oko 6 nedelja od nicanja do sklapanja redova, podrazumeva se da je suzbijanje širokolisnih korova u ovom usevu veoma kompleksan posao i zahteva posebnu tehniku primene herbicida, odnosno višekratnu zaštitu podeljenim dozama herbicida u 2 ili 3 tretmana. U praksi je najčešće potrebno 3 tretmana i to:

Nije preporučljivo prskati ako je temperatura vazduha preko 23C i ako su izuzetno niske noćne temperature.

Goltix® GoldPowertwin® odlično deluju zajedno, po potrebi se mogu kombinovati sa preparatima na bazi triflusulfuron- metila i klopiralida

Na ovaj način obezbeđujemo usevu šećerne repe dobar start bez konkurencije korovskih biljaka i samo tako možemo ostvariti visoke prinose.

Suzbijanje uskolisnih korova u šećernoj repi

U cilju suzbijanja uskolisnih korova u usevu šećerne repe, stručni tim kompanije Adama preporučuje izuzetno moćne graminicide: Agil® ili Leopard® ili Diler®.

Uskolisne korove je najbolje tretirati kada su u fazi 3 – 5 listova ili kada su visine 20 – 30 cm.

Herbicid Agil® (propakvizafop) primenjujemo za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u dozi 0,80 lit/ha, za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova primenjujemo 0,80 - 1,00 lit/ha. 

Leopard® (kvizalofop-p- etil) primenjujemo za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u količini 1,00 lit/ha, za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova od 1,50 – 2,00 lit/ha.

Herbicid Diler® (kletodim) primenjujemo za suzbijanje jednogodišnjih i rizomskih uskolisnih korova u količini 1,00 – 1,20 lit/ha, za suzbijanje tvrdokornih korova (pirevina ili zubača) koristimo dozu 1,50 lit/ha.   

Sredstva za zaštitu bilja kompanije Adama su vaš siguran partner u održavanju čistih percela i ostvarivanju vrhunskih prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji.

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama