Skip
Polje soje

Zašto je zaštita SOJE od korova posle setve, a pre nicanja iz godine u godinu sve važnija?

U poslednjih nekoliko godina došlo je do promene u zaštiti soje od korova i veliki akcenat se stavlja na tretman posle setve, a pre nicanja. Razlozi su višestruki i mogu da naprave razliku između dobrog i lošeg prinosa.
Polje soje

Svedoci smo da se sve više proizvođača odlučuje za setvu soje umesto kukuruza. Za donošenje ovakve odluke odgovorna su dva ključna faktora: visoki troškovi mineralnih đubriva koje je neophodno primeniti u proizvodnji kukuruza i dobra otkupna cena merkantilne soje. 

Međutim, poslednjih godina zaštita soje se promenila zbog širenja opasnog korova – ambrozije. Sada gotovo da nema lokaliteta gde nije prisutna i gde ne pravi problem u usevima soje. Pored ambrozije, zapaženo je širenje ništa manje opasnog korova – rezistentnog štira. Upravo su ovo glavni razlozi zašto se insistira na zaštiti soje od korova posle setve, a pre nicanja i zašto se većina proizvođača odlučuje na ovaj korak.

S ozbirom da je setva soje u toku, za proizvođače je važno da obrate pažnju na ovaj tretman i da ga ne propuste.

Preporuka Dušice Popović iz kompanije Adama je da se nakon setve primeni zaštita soje od korova preparatom Mistral® na bazi a.m. metribuzin. Mistral se upotrebljava u kombinaciji sa preparatom Efica® na bazi a.m. s-metolahlor kako bi pojačali efikasnost na određene širokolisne korove i suzbili određene uskolisne korove u tom trenutku.

Za kasnije korekcije korova u usevima soje preporuka su preparati koji se koriste kao standard za korekciju širokolisnih korova, a oni su na bazi a.m. imazamoks, bentazon, tifensulfuron-metil i klomazon. Kompanija Adama nudi proizvođačima preparate dobro poznatog kvaliteta, a to su preparat Saltus® na bazi a.m imazamoks i preparat Kalif® na bazi a.m klomazon. U zavisnosti od vremena setve i strukture korova, izvode se uglavnom dodatna dva tretmana u postu.

 

Diler – sigurno rešenje za divlji sirak i druge uskolisne korove

Diler® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova. Ovaj preparat predstavlja sigurno rešenje za suzbijanje biotipova sirka koji su rezistentni (otporni) na druge herbicide, a od svih graminicida pokazao se kao najbezbedniji po gajenu biljku. Pored navedenog, odlikuje ga dobra efikasnost pri višim temperaturama, a ona ne izostaje ni pri tretmanu po oblačnom vremenu.

 

Veći prinosi uz biostimulator ExelGrow

ExelGrow® je inovativni biljni biostimulator kompanije Adama koji se od prošle godine može naći na našem tržištu. Njegov zadatak je da stimuliše rast i razvoj biljaka i obezbedi veće prinose.

Prošle godine, na dosta različitih lokaliteta rađeni su tretmani preparatom ExelGrow® u usevima soje. Tretmani su primenjivani neposredno pred cvetanje ili na početku cvetanja, a rezultati koji su dobijeni bili su više nego zadovoljavajući.

Zbog suše, soja koja je bila na peskovitom zemljištu je prva izgorela. Međutim, ona koja je bila tretirana sa preparatom ExelGrow® ostala je duže zelena, odnosno, nije izgorela. Kao krajnji rezultat, na tretiranim delovima parcela prinosi su bili od 100-200 kg više po KJ u odnosu na delove koji nisu bili tretirani.

Više informacija o biostimulatoru ExcelGrow pogledajte u brošuri klikom na link.

Dušica Popović, kompanija Adama