Skip
 • Plodići jabuke
  Ove sezone po specijalnoj ceni

  Brevis® za proređivanje plodova jabuke

  Savremena proizvodnja jabuke je nezamisliva bez proređivanja plodova, a optimalno sprovođenje ove mere zahteva veliku preciznost. Zato je kompanija Adama razvila proizvod Brevis® i BreviSmart aplikaciju koji zajedno proizvođačima obezbeđuju savršenu preciznost i efikasnost u sprovođenju ove mere.
 • BreviSmart zaštita
  Spajamo nauku u proredi plodova jabuke

  BreviSmart®

  Predstavljamo vam digitalni alat izgrađen sa renomiranim svetskim stručnjacima koji pomaže korisnicima Brevis®-a da odrede pravi momenat za primenu preparata
 • Usev kukuruza
  Za maksimalan učinak u borbi protiv korova u kukuruzu

  Chief Max paket

  Paket čine dva preparata za zaštitu kukuruza od širokolisnih i uskolisnih korova, Chief® i Nicogan® koji se uzajmno dopunjuju.
 • Usev suncokreta
  Suzbijanje korova u suncokretu posle setve, a pre nicanja

  U suncokretu ne treba čekati korove, a evo i zašto

  Sporiji rast suncokreta u prvim fazama pogoduje bržem razvoju korovske zajednice što smanjuje efekasnost narednih tretmana i direktno utiče na profitabilnost proizvodnje.
 • Šećerna repa
  Zaštita šećerne repe herbicidima

  Program za efikasno suzbijanje korova u šećernoj repi

  Usevu šećerne repe je najvažnije pružiti zaštitu od korova u početnim fazama rasta i razvoja kako bi se šećerna repa razvijala bez konkurencije korovskih biljaka.
 • Ječam
  Do visokih prinosa pšenice i ječma primenom fungicida

  Vrhunska zaštita pšenice od bolesti po razumnoj ceni

  U optimalnim uslovima, biljne bolesti mogu brzo da dovedu gubitka roda, te je za postizanje visokih prinosa pšenice i ječma obavezna primena fungicida. Custodia® je moćan fungicid kompanije Adama koji će efikasno zaštititi list i klas i omogućiti vam da sačuvate planirani prinos.
 • Zaštita pšenice i ječma
  Zaštita lista zastavičara strnih žita od bolesti fungicidom Maxentis®

  Zaštita pšenice i ječma u fazi lista zastavičara za sigurniji prinos

  Zaštita lista zastavičara strnih žita od bolesti ima jako veliki uticaj na kvalitet i visinu prinosa. Međutim, na tržištu je dosta preparata, te izbor nije lak. Fungicid Maxentis® je izuzetno efikasan sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, sa kojim ćete pšenicu i ječam zaštititi od svih ekonomski najznačajnijih bolesti.
 • Proizvođač u usevu pšenice
  Nova i kompletna rešenja

  PRVI TRETMAN pšenice

  Prvi tretman pšenice je od velikog značaja kako bi se smanjio pritisak bolesti u fazi intezivnog porasta.
 • Baner kataloga za 2024.
  Kompletna zaštita useva na jednom mestu

  Katalog 2024

  Predstavljamo vam nekoliko novih i jedinstvenih proizvoda koji nude rešenja za sledeću godinu.
 • uljana repica
  Zaštita uljane repice od korova nakon setve, a pre nicanja je veoma značajna mera koja može da utiče na krajnji ishod proizvodne godine.

  Osigurajte dobar start uljane repice i otključajte potencijal za maksimalni prinos

  Herbicid Sultan i insekticid Lamdex suzbijaju korove i štetočine u usevu uljane repice uz manje troškove ulaganja.
 • Crvena paprika
  Prirodni biostimulator sa širokom primenom

  Excelgrow®

  Tečno đubrivo i prirodni biostimulator čiji je osnovni zadatak da poboljša rast i razvoj biljnih kultura, poboljša odgovor biljaka na stres i na kraju obezbedi kvalitetan i visok prinos.
 • Ječam
  Potpuno nova i jedinstvena tehnologija formulacije fungicida

  Asorbital® tehnologija i novi proizvodi u zaštiti strnih žita

  Razvojni tim kompanije Adama na globalnom nivou patentirao je Asorbital® tehnologiju formulacije koja ubrzava usvajanje i kretanje fungicida u biljci i pruža snažniju kontrolu bolesti.
 • Šećerna repa
  Jedinstvena kombinacija-za veću efikasnost herbicida

  Goltix® Titan i nova tehnologija u zaštiti šećerne repe

  Jedinstven, dvokomponentni, sistemični herbicid sa značajno poboljšanom formulacijom i pojačanim delovanjem na jednogodišnje širokolisne korove u usevu šećerne repe.

Naši Proizvodi

Isporučujemo rešenja kupcima u više od 100 zemalja na 6 kontinenata